Dne 26. března 2018 bude spuštěna nová verze certifikační zkoušky Project Management Professional (PMP).

Proč? V září 2017 vyšla aktualizovaná šestá edice PMBOK Guide, která přináší některé dílčí novinky. Nyní se mění i certifikační zkouška tak, aby bylo zajištěno konzistentní používání terminologie, harmonizovány názvy a obsah procesních skupin, nástrojů a technik mezi příručkou a zkouškou.

agile pmbok covers

Co se mění? V šesté verzi PMBOK guide najdete zejména následující novinky:

 • Nová kapitola o úloze manažera projektu, která se zaměřuje na leadership - včetně potřebných kompetencí, zkušeností a dovedností
 • Dvě přejmenované oblasti znalostí, které přesněji odrážejí jejich obsah:
  • Schedule management (dříve známá jako Time management)
  • Resource management (dříve známá jako Human Resource management)
 • Každá oblast znalostí (knowledge area) nyní obsahuje čtyři nové sekce:
  • Klíčové koncepty
  • Trendy a nově užívané praktiky
  • Úvahy pro možná přizpůsobení / úpravy (tailoring) metodiky
  • Možné způsoby aplikace v agilních / adaptivních prostředích

Pokud se tedy chystáte na certifikační zkoušku po tomto termínu, ujistěte se předem, že se připravujete z aktualizovaných materiálů pro PMBOK Guide verze 6.

Více informací o nové verzi PMBOK Guide najdete zde - https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok/sixth-edition 

© 2018 Česká komora PMI