Česká komora PMI

Novinky z PMI.CZ - Česká komora PMI

Blog

Volená pozice Jméno kandidáta Počet obdržených hlasů Pořadí
Prezident

Igor Luhan

49

1

Viceprezident pro Finance Martin Mareček 49 1
Viceprezident pro Rozvoj Kateřina Treppeschová 46 1
 Člen Kontrolního výboru  Šimon Budský 47 
Člen Kontrolního výboru   Aleš Zeman 46 
Člen Kontrolního výboru Jiří Račman 41 1

Zápis Nominačního výboru z volby do Výboru České komory PMI konané ve dnech  23.5 - 6.6.2016

Vážení členové České komory PMI (dále jen PMI.CZ),

Dne 23. května 2016 ve 20:00 byly spuštěny elektronické volby do orgánů PMI.CZ.

Volit členy výborů můžete pomocí elektronického hlasovacího lístku (jedinečný odkaz do on-line hlasovacího systému electionbuddy), který jste během pondělního večera obdrželi emailem na adresu, jež máte zaregistrovánu jako člen u PMI.ORG.    
Jako členové PMI.CZ můžete volit Prezidenta, Viceprezidenta pro finance a Viceprezidenta pro rozvoj, kteří se stanou členy Výboru a zároveň můžete volit tři členy Kontrolního výboru.

Česká komora PMI, IČO: 228 87 903, se sídlem Na Dvorcích 122/18, Krč, 140 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 22977.

(dále jen jako „Spolek“)

Výbor Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 21. 4. 2016 od 19:30 hod. v budově Raiffeisenbank, a.s. na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.

 Aneb jak nepokazit projekt hned od začátku

Jak rozeznat dobrou a špatnou business analýzu? Jak se pozná výborný business analytik?  Co je white-box a black-box modelling a v kterých fázích projektu se používá? Co jsou to anti-patterns? To vše a mnohem více se měli možnost dozvědět ve středu 9.12. účastníci první akce ze série "U kulatého stolu" od Karla Smíšovského. Karel je člověk z praxe - business analýzu dělá, business analýzu školí, vede tým business analytiků ve finanční organizaci a pomáhá projektům a společnostem s jejím zavedením (více na jeho Linked-In profilu zde).

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Rád sděluji, že v polovině listopadu se komunita certifikovaných manažerů programu rozrostla o dalšího Čecha. Je jím Petr Suja ze společnosti CGI. Gratulujeme k dosažení takového úspěchu - rozšířil rodinu pouze několika tisíc certifikovaných manažerů programu ve světě a je druhým v ČR. Zároveň vyzýváme následovníky - společná příprava k této certifikace se v těchto měsících rozbíhá s další partou zájemců. Stále je možné se přidat ...

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Na tuto otázku vám dá odpovědi společná přednáška Romana Slivky a Martina Marečka na téma řízení portfolia projektů, která se koná 22.10.2015 od 17:30 v Raiffeisenbank, a.s. v Praze 4 na Pankráci. Je určena jak pro ty, kdo se už s portfolio managementem setkali, tak pro ty, kteří chtějí do této oblasti teprve proniknout nebo získat prvotní přehled. Oba přednášející se ve své dosavadní praxi měli možnost potkat s různorodými situacemi, jež je dovedly k závěrům, které ne vždy bývají v literatuře zdůrazňovány a přesto bývají základním kamenem dlouhodobého úspěchu.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Česká komora PMI hledá další zájemce o společnou přípravu k certifikaci PgMP. Základní rysy přípravy:

 

- studijní skupina maximálně 10-12 lidí + mentor
- v rámci skupiny vždy vybraná dvojice zpracuje a proškolí určité téma
- mentor dohlíží na kvalitu sezení, zejména úzkou vazbu školených témat na kritéria zkoušky
- pravidelná setkání v Praze (pracovní dny večer)
- účast zdarma, resp. platí se kvalitním zpracováním tématu pro sebe a druhé
- sdílení praktických zkušeností v rámci přípravy

Plánovaný termín zahájení - září 2015. V případě zájmu se, prosím, přihlašte na (přihlášky budou zpracovány dle pořadí).

Podrobnější informace k certifikaci naleznete zde.

Na viděnou v září!

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Jako součást MBA programu University of Wales (Project Management) probíhá v současné době dotazníkové šetření na téma vztahu mezi konkrétními typy obousměrná komunikace v oblasti řízení rizik projektu a míry úspěšnosti projektu. Zveme vás k účasti na tomto krátkém průzkumu na níže uvedeném odkazu. Všechny odpovědi zůstanou důvěrné a zveřejněny budou pouze shrnující výsledky.

Obousměrné komunikace v průzkumu Project Management

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Kdybychom měli popsat obraz České komory PMI, jak jej vidíme asi za dva až tři roky, bylo by to něco v následujícím smyslu: je to otevřená a aktivní komora, sdružující profesionály i neprofesionály se zájmem o projektové řízení, kteří jsou hluboce přesvědčeni o jeho výhodách a rádi se o své přesvědčení podělí i s ostatními. Projektové řízení je pro nás nejen metodika, ale také styl práce. Česká komora PMI svou činností přispívá k osvětě v oblasti projektového řízení a poskytuje zajímavou platformu pro všechny její současné i potenciální členy. Přečtěte si, na jakých pilířích chce Česká komora PMI stavět svůj další rozvoj, v úvodníku Igora Luhana a Jany Hajduové.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Je tomu zhruba rok, co PMI.org akvíroval dva komunitní portály pro projektové profesionály, Projectmanagement.com a Projectsatwork.com. Zdá se, že zejména z prvního z nich hodlá vybudovat specializovanou profesní síť. Pojďme si oba portály stručně představit.