Česká komora PMI

Novinky z PMI.CZ - Česká komora PMI

Blog

Počet realizovaných interních projektů v českých firmách mírně roste, zároveň se zvýšil zejména počet větších, delších a dražších projektů. I tak se ale projekty často nedočkají dostatečné podpory vrcholového managementu a kvůli tomu končí neúspěchem. Vyplývá to z již desátého ročníku průzkumu projektového řízení v České republice za rok 2017, který s podporou České komory PMI uskutečnila poradenská společnost EY. Více o průzkumu zde.

Gratulujeme k již 10. ročníku průzkumu a ke skvělé práci, kterou EY na tomto poli odvádí. Moc se těšíme v PMI.CZ, až nám a našim členům kolegové z EY přijdou výsledky průzkumu představit ve větším detailu. Vždy to rozproudí zajímavou diskuzi mezi praktikujícími projekťáky! 

Ve středu 15.11.2017 jsme díky PwC Česká republika mohli obdivovat nejen velmi zajímavý prostor jejich Experience centra, ale zejména poutavou přednášku Jána Urigy, specialisty na inovace a strategické řízení změn z PwC, na téma „Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí“.

Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a rezonuje nejen podnikatelským, ale také politickým a veřejným prostorem. Z čeho plyne iracionalita některých našich rozhodnutí? Proč se někdy chováme, přestože vybaveni silným analytickým aparátem a zkušenostmi, jako malé děti?  Je možné se tomu vůbec efektivně bránit nebo dokonce vyhnout? 

Jan Uriga nám během přednášky vysvětlil a na mnoha příkladech z praxe ukázal některé „vzorce chování“ – heuristiky – které náš mozek využívá, aby zrychlil naši reakci a zjednodušil život nám i sobě. Nemohli jsme si přát lepšího průvodce tímto tématem – Jan absolvoval PhD studium v Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd se zaměřením na sociální inteligenci a rozhodovací procesy lídrů. Svoje poznatky a zkušenosti využívá při mezinárodních projektech, kde právě změny a inovace naráží na mantinely lidské rezistence. Využívá také modely z behaviorální ekonomie, kterou v rámci PwC sítě rozvíjí.

„Chápat, ale hlavně umět předpovědět lidské chování se dá využít nejen v osobním, ale i pracovním životě. Mnoho firem včetně státních institucí založilo ve své interní struktuře oddělení, která se pro dobro svého byznysu touto tématikou zaobírají.“ říká Ján Uriga.

Jednou z mnoha heuristik, kterým se Jan věnoval, byla např. heuristika dostupnosti (z angl. availability heuristic), kdy máme silnou tendenci upřednostňovat informace, které si při rozhodování snadno vybavíme. Lidé preferují takové informace, se kterými se často setkávají. To může vést k iracionálnímu rozhodnutí právě kvůli zjednodušení či nedostatku informací o daném tématu. Největší zkreslení tak může vyvolat u méně častých událostí nebo témat. Tento jev se často využívá v marketingu, ale setkáváme se s ním čím dál častěji i v politice.

 

Ve středu 8.11. proběhl na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně večer s PMI.CZ na téma Project Management Best Practices & Lessons Learned. Jednalo se o sérii zajímavých přednášek na témata, která silně rezonují dnešním světem projektového řízení. 

Tomáš Szaszi Peter Franík David Krobot

 

Představení PMI a České komory PMI zajistil PMI.CZ Vicepresident pro Brno Tomas Szaszi. Kromě úvodu měl Tomáš připravený pro účastníky večera ještě jeden bonbónek, přednášku o Design Thinkingu. 

 

Velmi zajímavé a určitě také hodně jiskřivé téma, které rozděluje komunitu projektových manažerů už od okamžiku, kdy se poprvé objevilo, přinesl na večerní setkání také Pavel Hrůza. Srovnával přístupy k řízení projektů Waterfall vs. Agile, což ještě opepřil tím, že se do tohoto srovnání pustil v průmyslové oblasti málo představitelné, a to Aerospace. 

Peter Franik představil posluchačům své postřehy o fungování Projektového řízení ve start-upu a poslední z přednášejících, David Krobot, povídal o Project Management praktikách ve své praxi.

 

Mnoho výzkumů se zaměřuje na projektové manažery s dlouholetou praxí. Jak se ale k projektovému řízení tito lidé vlastně dostali? Kde získali vzdělání v projektovém řízení? V současné době probíhá výzkum, který je součástí diplomové práce studentky Vysoké školy ekonomické v Praze. I s Vaší pomocí může odhalit jeden z aspektů těchto otázek. Výzkum si klade za hlavní cíl zjistit, zda a případně jak se absolventi vysokých škol uplatňují v projektovém řízení.

Jakými tématy se výzkum zabývá?

  • Specifiky výuky projektového řízení na vysokých školách v ČR
    • (výuka a praxe, spokojenost s výukou)
  • Prvním zaměstnáním absolventů v projektovém řízení
    • (připravenost absolventů pro výkon povolání, specifika zaměstnavatele)
  • Zjištěním představy absolventů o kariéře v projektovém řízení

Pokud jste v posledních pěti letech zakončili vysokoškolské prezenční navazující magisterské studium, pomozte, prosím, vyplněním dotazníku, které Vám nezabere více než 10 minut a jehož odpovědi jsou zcela anonymní. 

Výsledky výzkumu budou dohledatelné jednak prostřednictvím diplomové práce skrze databázi kvalifikačních prací VŠE, nebo můžete přímo v dotazníku uvést kontakt, kam Vám budou výsledky zaslány.

Děkujeme!

Volená pozice Jméno kandidáta Počet obdržených hlasů Pořadí
Prezident

Igor Luhan

49

1

Viceprezident pro Finance Martin Mareček 49 1
Viceprezident pro Rozvoj Kateřina Treppeschová 46 1
 Člen Kontrolního výboru  Šimon Budský 47 
Člen Kontrolního výboru   Aleš Zeman 46 
Člen Kontrolního výboru Jiří Račman 41 1

Zápis Nominačního výboru z volby do Výboru České komory PMI konané ve dnech  23.5 - 6.6.2016

Vážení členové České komory PMI (dále jen PMI.CZ),

Dne 23. května 2016 ve 20:00 byly spuštěny elektronické volby do orgánů PMI.CZ.

Volit členy výborů můžete pomocí elektronického hlasovacího lístku (jedinečný odkaz do on-line hlasovacího systému electionbuddy), který jste během pondělního večera obdrželi emailem na adresu, jež máte zaregistrovánu jako člen u PMI.ORG.    
Jako členové PMI.CZ můžete volit Prezidenta, Viceprezidenta pro finance a Viceprezidenta pro rozvoj, kteří se stanou členy Výboru a zároveň můžete volit tři členy Kontrolního výboru.

Česká komora PMI, IČO: 228 87 903, se sídlem Na Dvorcích 122/18, Krč, 140 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 22977.

(dále jen jako „Spolek“)

Výbor Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 21. 4. 2016 od 19:30 hod. v budově Raiffeisenbank, a.s. na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.

 Aneb jak nepokazit projekt hned od začátku

Jak rozeznat dobrou a špatnou business analýzu? Jak se pozná výborný business analytik?  Co je white-box a black-box modelling a v kterých fázích projektu se používá? Co jsou to anti-patterns? To vše a mnohem více se měli možnost dozvědět ve středu 9.12. účastníci první akce ze série "U kulatého stolu" od Karla Smíšovského. Karel je člověk z praxe - business analýzu dělá, business analýzu školí, vede tým business analytiků ve finanční organizaci a pomáhá projektům a společnostem s jejím zavedením (více na jeho Linked-In profilu zde).

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Rád sděluji, že v polovině listopadu se komunita certifikovaných manažerů programu rozrostla o dalšího Čecha. Je jím Petr Suja ze společnosti CGI. Gratulujeme k dosažení takového úspěchu - rozšířil rodinu pouze několika tisíc certifikovaných manažerů programu ve světě a je druhým v ČR. Zároveň vyzýváme následovníky - společná příprava k této certifikace se v těchto měsících rozbíhá s další partou zájemců. Stále je možné se přidat ...

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.