Česká komora PMI

Harmonogram řádných voleb 2020 - Česká komora PMI

Nejdůležitější termíny voleb

 

 1.     Uzávěrka kandidatur je 16. února 2020. Do tohoto data (včetně) musí proběhnout tzv. nominace Nominačním výborem, což spočívá v tomto:

 

a.     Potenciální kandidát projeví zájem a vůli o kandidaturu na konkrétní pozici zasláním e-mailu na adresu ,

b.     V odpovědi Nominačního výboru bude doručena příslušná sada formulářů k vyplnění, kterou musí budoucí kandidát (opět e-mailem) odeslat zpět na e-mail Nominačního výboru do zmiňovaného 16. února 2020 včetně. Doporučuje se tudíž odeslat svůj kandidátský e-mail opravdu co nejdříve.

2.     Uzávěrka potenciálního seznamu voličů je 6. března 2020 (tzv. rozhodné datum voleb). Kdo bude chtít volit, musí nejpozději k tomuto datu včetně splnit příslušné podmínky, což zejména znamená mít zaplacené členské příspěvky PMI a být v systému veden minimálně od 1.2.2020 jako člen PMI.CZ. Mezi rozhodným datem voleb a samotnými volbami nebude možné stát se nově členem PMI.CZ.

3.    Volby proběhnou ve středu 11. března 2020 v rámci řádné členské schůze PMI.CZ.

 

Prosíme, pečlivě si prostudujte následující detailní výtah ze stanov, abyste správně porozuměli povinnostem a právům jednotlivých představitelů PMI.CZ, způsobům kandidatury, nominací, hlasování, voleb. Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru . Těšíme se na vaše kandidátky!

Za Nominační výbor

Ota Krátký, předseda Nominačního výboru

Veronika Černíková, členka Nominačního výboru

Jana Hajduová, členka Nominačního výboru