Česká komora PMI

Harmonogram řádných voleb 2021 - Česká komora PMI

Nejdůležitější termíny voleb

volby PMI 2021 harmonogram

1. Uzávěrka potenciálního seznamu voličů je 26. prosince 2020 (tzv. rozhodné datum voleb). Kdo bude chtít volit, musí nejpozději k tomuto datu včetně splnit příslušné podmínky, což zejména znamená mít zaplacené členské příspěvky PMI a být v systému k tomuto datu veden jako člen PMI.CZ.

2. Uzávěrka kandidatur je 13. ledna 2021. Do tohoto data (včetně) musí proběhnout tzv. nominace Nominačním výborem, což spočívá v tomto:

a. Potenciální kandidát projeví zájem a vůli o kandidaturu na konkrétní pozici zasláním e-mailu na adresu ,
b. V odpovědi Nominačního výboru bude doručena příslušná sada formulářů k vyplnění, kterou musí budoucí kandidát (opět e-mailem) odeslat zpět na e-mail Nominačního výboru do zmiňovaného 13. ledna 2020 včetně. Doporučuje se tudíž odeslat svůj kandidátský e-mail opravdu co nejdříve.

3. Volby proběhnou v úterý 9. února 2021 v rámci řádné členské schůze PMI.CZ.

Prosíme, pečlivě si prostudujte následující detailní výtah ze stanov, abyste správně porozuměli povinnostem a právům jednotlivých představitelů PMI.CZ, způsobům kandidatury, nominací, hlasování, voleb.
Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru .
Těšíme se na vaše kandidátky!

 

Za Nominační výbor

Igor Luhan, předseda Nominačního výboru

Martin Diviš, členk Nominačního výboru

Ota Krátký, člen Nominačního výboru