Česká komora PMI

Program řádné členské schůze České komory PMI 9. 2.2021 - Česká komora PMI

Doplňující volby do Řídícího výboru České komory PMI, z.s.

Na základě rozhodnutí výboru České komory PMI svoláváme řádnou členskou schůzi dne 9. 2. 2021 od 17:00 s tímto programem:

 1. 17:00 zahájení schůze
 2. 17:30 okamžité svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů
 3. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Schválení řádných voleb
 5. Prezentace 
  1. zpráva o činnosti komory v roce 2020 a plán aktivit 2021 - S. Bílek
  2. zpráva o hospodaření komory v roce 2020 a rozpočet na 2021 - M. Mareček
  3. zpráva kontrolního výboru
 6. Volby členů výboru a kontrolního výboru

Podrobný program

1. Zahájení schůze 17:00

2. Svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů. Náhradní členská schůze hlasuje většinou přítomných členů.

3. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Schválení řádných voleb

Členská schůze schvaluje konání řádných voleb vedení České komory PMI, z.s. dne 9. 2. 2021 formou hlasování na členské schůzi.

Voleni budou:

 • Prezident, 
 • Víceprezident pro rozvoj 
 • Víceprezident pro lokální aktivity
 • tři členové Kontrolního výboru

5. Prezentace a schválení

 1. zpráva o činnosti komory v roce 2020 a plán aktivit 2021 - S. Bílek
 2. zpráva o hospodaření komory v roce 2020 a rozpočet na 2021 - M. Mareček
 3. zpráva kontrolního výboru - P. Šesták

6. Volby prezidenta a členů výboru

 • Distribuce volebních lístků
 • Osobní prezentace kandidátů – 5 minut.
 • Volba nových členů vedení České komory PMI, z.s.
 • Vyhlášení výsledků voleb