Příležitosti jak se zapojit / Volunteer opportunities

Česka komora PMI vyzývá všechny členy i nečleny, aby se zapojili do aktivit komory.

Pokud se zajímáte o projektové řízení, bez ohledu na to, zda jste zkušený nebo začínající projektový manažer či manažerka, PMI vám nabízí jedinečnou příležitost angažovat se v komunitě profesionálů a získat tak cenné zkušenosti, inspiraci i kontakty.

Jaké mám možnosti se zapojit:

  • Odpovědět na jednu z vypsaných příležitostí níže.
  • Zapojit se do některé z rozjetých aktivit - příspívat články do časopisu a nebo se zapojit do PMI Educational Foundation - projektové řízení do škol.
  • Přijít s vlastním programem, který bych chtěl (a) v rámci PMI realizovat. Prostor je v oblasti vzdělávání, spolupráce s jinými komorami, programem pro anglicky mluvící. 

Díky dobrovolničení pro komoru získáte spoustu cenný kontaktů, přehled o dění na půdě projektového řízení a jako dobrovolníci komory budete mít vstupy na všechny naše akce zcela zdarma. Za Vaši aktivitu budete ocenění PDUs. 

Zapojte se!

Máte zájem přidat ruku k dílu a přispět tak k naplňování cílů komory? Napište nám na martin.hak@pmi.cz! Dejte nám vědět, o kterou z oblastí máte zájem a kolik času chcete/můžete této činnosti věnovat. Všem zájemcům se individuálně ozveme.


The Czech PMI Chapter invites all members and non-members to participate in the activities of the Chapter.

If you are interested in project management, whether you are an experienced or junior project manager, PMI offers you a unique opportunity to engage in a community of professionals and gain valuable experience, inspiration and contacts.

How can I get involved:

  • Answer one of the listed opportunities below.
  • Get involved in one of the ongoing activities - contribute articles to our magazine or participate in our educational program for high schools - project management for future.
  • Come with your own program or idea to be implemented within PMI Czech Chapter. The theme could be in the field of education, events, cooperation with other chambers or a program for English speakers.

By volunteering for the Chapter, you will get lots of valuable contacts, stay in touch with actual trends in the field of project management, and as volunteers of the Chapter you will have admission to all our events completely free of charge. You will be awarded PDUs for your activity. 

Are you interested in volunteering and contributing to the fulfillment of the Chapter's goals? Write to us at martin.hak@pmi.cz! Let us know which area you are interested in and how much time you want / can devote to this activity. 


Volunteer for PMI Mentoring Program

Responsibilities:
Administration under Czech Mentoring Program, support in running the program along with Program manager.
 
What we offer:
Working with the team of mentors on an unique program for the PMI community, 
 
Reward:
Practice interpersonal & management skills 
Expanded perspectives 
Satisfaction of contributing to the success of others 
Perpetuation of the project management culture
Gaining valuable insight.
 
Qualifications:
Project/ Program management or any management experience.
 
Please contact martin.hak@pmi.cz 

Podpora při organizaci soutěže Vaše udržitelné projekty 

Czech / Slovak speakers only

Zajímá Vás green project management? Chcete se seznámit s projekty a projektovými manažery udržitelných projektů? Tak hledáme právě Vás do našeho týmu.

dsfNáplň práce:

- Dobrovolník bude pomáhat s organizací soutěže Vaše udržitelné projekty.
- Bude součástí projektového týmu, kde jsou dobrovolníci z IPMA Slovensko, IPMA ČR, PMI Czech repbulic.
- Komunikace soutěže na sociálních sítí.
- Používání marketingových nástrojů pro propagaci udržitelných projektů v komunitě projektových manažerů.
- Oslovení studentů, kteří pomohou s propagací akce či se sami zapojí do soutěže.
- Komunikace s přihlášenými účastníky.
- Příprava online akce, kde budou přihlášené projekty prezentovány
- Příprava online hlasování.
- Příprava prezentací nejlepších projektů na Zlínské konferenci.
- Možnost vyzkoušet si, jak teoretické znalosti fungují v praxi.

Jak se pozná, že dělá práci dobře: Výborné hodnocení /zpětná vazba od účastníků soutěže.
Kdo bude z výboru patronem dobrovolníka: Jarka Michálková
Co z toho má dobrovolník? Seznámí se s partou dobrovolníků a projektových manažerů z PMI, které baví projektové řízení, osvěta a inspirace.

Zájemci prosím kontaktujte gabriela.dostalova@pmi.cz 


Preparing polls for PMI Czech Chapter LinkedIn (CZ / EN)

Are you following the latest trends in project management and want to help Chapter bring awareness to those trends and identify interesting topics for our Chapter?

Your duty will be to prepare one poll monthly and publish it to our LinkedIn profile.

Please contact martin.hak@pmi.cz 


Sharing interesting content with Czech Chapter (CZ / EN)

Do you regularly read articles on projectmanagement.com or other PMI related media?

Prepare a brief summary of the most interesting findings and share it with us! 

Please contact martin.hak@pmi.cz 


Become a PMI mentor (CZ / EN)

Are you interested in mentoring other project managers? Please contact martin.hak@pmi.cz


Projektové řízení pro život - střední školy (CZ)

Představujeme studentům projektové řízení jako ATRAKTIVNÍ DOVEDNOST založenou na TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI a SYSTEMATICKÉM PŘÍSTUPU, kombinující znalosti z mnoha oborů. Dokážete nám pomoci rozšířit tuto iniciativu na další střední školy? Kontaktujte jaroslava.michalkova@pmi.cz


All openings are voluntary with no financial remuneration.