Česká komora PMI

Z domácí kuchyně - Česká komora PMI

Na 30. května jsou naplánovány doplňovací volby do řídícího výboru České komory PMI. Hlasování se uskuteční prezenční formou během členské schůze začínající v 18:30 computer, telecommunication, building, energy projects, consulting, financial, marketing)

Na 10. června plánujeme návštěvu dalšího významného zahraničního hosta, mezinárodně uznávané projektové manažerky a koučky Agnieszky Gasparini. Téma bude „Coaching as a tool to empower others“ a zároveň nás Agnieszka seznámi s metodikou SDI (Strength Deployment Inventory®). Akce se koná od 17:30 v prostorách společnosti Ernst & Young. Agnieszka od roku 2003 vede společnost Project Management Consulting. Zaměřuje se primárně na oblast IT, telekomunikací, stavebnctví, energetiky, finančního sektoru, a marketingu. Agnieszka je zároveň zakladajícím členem a bývalou prezidentkou Polské komory PMI.

Na obou našich akcích se těšíme na setkání s vámi! (MH)

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.