Vítejte na webu České komory PMI!

Kdo jsme

talent triangleČeská komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Zjistit více...


Nejnovější příspěvky na blogu

Výzva k mimořádným volbám 23.1.2018

čtvrtek 7. prosinec 2017 21:51

Vážení členové PMI,

 

Po volbách v květnu 2017 se nepodařilo ustanovit akceschopný výbor České komory PMI, z.s. a činnost komory byla omezena. Krom toho se Vám občas dostávaly do mailboxů i informace týkající se vzájemných rozporů, za což se Vám co nejvíce omlouváme. 

Děkujeme všem, kteří vydrželi a vyhlašujeme na 23. 1. 2018 mimořádné volby nového výboru a prezidenta. Zároveň vyzýváme všechny, kdo se chtějí do činnosti komory aktivně zapojit, k podání kandidatury na prezidenta, do vý-boru nebo kontrolního výboru.

Aby byly volby tentokrát pokud možno bez pochyb, převzal roli v mandátovém výboru Jonathan Thorngreen, partner našeho chapteru v PMI Brusel. Uvedl, že „As the chapter partner for Central European chapters of PMI I am attending the elections of the PMI Czech Republic Chapter on January 23rd 2018 in my PMI staff capacity to ensure that the elections are held in a fair and transparent matter. I hope that the organization of transparent elections will result in a clear mandate for the elected board of the PMI Czech Republic chapter to serve the needs of the chapter’s members.

Volby se budou konat dne 23. 1. 2018 od 17:30 hodin a to formou členské schůze (zároveň v Praze v T-mobile, adresa Tomíčkova 1, Praha 4, i v Brně v IBM, adresa Technická 2995/21). Hlasovat a kandidovat mohou ti, kdo byli k 1. 12. 2017 členy České komory PMI, z.s. (tzv. rozhodné datum voleb)

Kandidatury prosím podávejte do 13. 1. 2018 (tzv. rozhodné datum kandidatury). Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách v menu Volby 2018.

Igor Luhan

--------------------------------

Dear PMI members,

After the May 2017 elections, the capacity for action of the PMI Czech Chapter as well as the Board was limited. In addition, you several times received to your mailboxes information related to mutual conflicts, for which we sincerely apologize.

We would like to express our gratitude to all of you who persevered and an-nounce an early election of a new Board and president on 23rd January 2018. At the same time, we urge all who want to participate actively in the Cham-ber activities to submit their candidacy for the positions of the President, Board member – Vice-president, or the member of Audit Board.

In order to make the elections this time without any doubt, the partner of our chapter in PMI Brussels, Jonathan Thorngreen, took on the role in the mandate com-mittee. He stated that "As the chapter partner for the Central European chapters of the PMI I am attending the elections of the PMI Czech Republic Chapter on January 23rd 2018 in my PMI staff capacity to ensure that the elections are held in a fair and transparent matter. I hope that the organization of transparent elections will result in a clear mandate for the elected board of PMI Czech Republic to serve the needs of the chapter's members. "

The elections will take place on 23rd January 2018 at 17:30 in the form of member meetings running simultaneously in Prague in T-Mobile offices at Tomíčko-va 1, Prague 4, and in Brno IBM, address Technická 2995/21. Anyone registered as PMI Czech Chapter member by the 1st December 2017 can participate by voting or running for a candidacy.

Please submit your candidacy by 13th January 2018. More details will be available on our website under Volby 2018 menu.

 


Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí

úterý 5. prosinec 2017 22:38

Ve středu 15.11.2017 jsme díky PwC Česká republika mohli obdivovat nejen velmi zajímavý prostor jejich Experience centra, ale zejména poutavou přednášku Jána Urigy, specialisty na inovace a strategické řízení změn z PwC, na téma „Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí“.

Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a rezonuje nejen podnikatelským, ale také politickým a veřejným prostorem. Z čeho plyne iracionalita některých našich rozhodnutí? Proč se někdy chováme, přestože vybaveni silným analytickým aparátem a zkušenostmi, jako malé děti?  Je možné se tomu vůbec efektivně bránit nebo dokonce vyhnout? 

Jan Uriga nám během přednášky vysvětlil a na mnoha příkladech z praxe ukázal některé „vzorce chování“ – heuristiky – které náš mozek využívá, aby zrychlil naši reakci a zjednodušil život nám i sobě. Nemohli jsme si přát lepšího průvodce tímto tématem – Jan absolvoval PhD studium v Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd se zaměřením na sociální inteligenci a rozhodovací procesy lídrů. Svoje poznatky a zkušenosti využívá při mezinárodních projektech, kde právě změny a inovace naráží na mantinely lidské rezistence. Využívá také modely z behaviorální ekonomie, kterou v rámci PwC sítě rozvíjí.

„Chápat, ale hlavně umět předpovědět lidské chování se dá využít nejen v osobním, ale i pracovním životě. Mnoho firem včetně státních institucí založilo ve své interní struktuře oddělení, která se pro dobro svého byznysu touto tématikou zaobírají.“ říká Ján Uriga.

Jednou z mnoha heuristik, kterým se Jan věnoval, byla např. heuristika dostupnosti (z angl. availability heuristic), kdy máme silnou tendenci upřednostňovat informace, které si při rozhodování snadno vybavíme. Lidé preferují takové informace, se kterými se často setkávají. To může vést k iracionálnímu rozhodnutí právě kvůli zjednodušení či nedostatku informací o daném tématu. Největší zkreslení tak může vyvolat u méně častých událostí nebo témat. Tento jev se často využívá v marketingu, ale setkáváme se s ním čím dál častěji i v politice.

 


PMI na Vysokém učení technickém v Brně

pondělí 4. prosinec 2017 22:29

Ve středu 8.11. proběhl na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně večer s PMI.CZ na téma Project Management Best Practices & Lessons Learned. Jednalo se o sérii zajímavých přednášek na témata, která silně rezonují dnešním světem projektového řízení. 

Tomáš Szaszi Peter Franík David Krobot

 

Představení PMI a České komory PMI zajistil PMI.CZ Vicepresident pro Brno Tomas Szaszi. Kromě úvodu měl Tomáš připravený pro účastníky večera ještě jeden bonbónek, přednášku o Design Thinkingu. 

 

Velmi zajímavé a určitě také hodně jiskřivé téma, které rozděluje komunitu projektových manažerů už od okamžiku, kdy se poprvé objevilo, přinesl na večerní setkání také Pavel Hrůza. Srovnával přístupy k řízení projektů Waterfall vs. Agile, což ještě opepřil tím, že se do tohoto srovnání pustil v průmyslové oblasti málo představitelné, a to Aerospace. 

Peter Franik představil posluchačům své postřehy o fungování Projektového řízení ve start-upu a poslední z přednášejících, David Krobot, povídal o Project Management praktikách ve své praxi.

 


PMI CZ na Facebooku

© 2018 Česká komora PMI