Česká komora PMI

Řídící a kontrolní výbor - Česká komora PMI

Řídící výbor

  • Prezident - Lenka Pincot

  • Víceprezident pro rozvoj - Jiří Svoboda
  • Víceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání - Jaroslava Michálková

  • Víceprezident pro lokální aktivity - Vlastimil Poláček

  • Víceprezident pro programy -  Lucie Rychtářová

  • Víceprezident pro provoz - Martin Hák

  • Víceprezident pro finance - Jan Skotnica

 

Kontrolní výbor

  • Klára Schejbalová

  • Jiří Krátký 

  • Petr Šesták

 

S obecnými dotazy se můžete obracet na e-mailovou adresu .