Řídicí výbor

  • Prezident - Vlastimil Poláček
  • Víceprezidentka pro rozvoj - Gabriela Dostálová
  • Víceprezidentka pro profesní rozvoj a vzdělávání - Jaroslava Michálková
  • Víceprezident pro lokální aktivity - Zdeněk Švécar
  • Víceprezident pro programy -  Petr Holášek
  • Víceprezident pro provoz - Stanislav Bílek
  • Víceprezident pro finance - Jan Skotnica

Kontrolní výbor

  • Jiří Krátký
  • Petr Šesták

 

S obecnými dotazy se můžete obracet na e-mailovou adresu info@pmi.cz.