Česká komora PMI

Řídící a kontrolní výbor - Česká komora PMI

Řídící výbor

  • Prezident - Stanislav Bílek

  • Víceprezident pro rozvoj - Jiří Svoboda
  • Víceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání - Lucie Stará

  • Víceprezident pro lokální aktivity - Vlastimil Poláček

  • Víceprezident pro programy -  Lenka Pincot

  • Víceprezident pro provoz - Petr Janiš

  • Víceprezident pro finance - Martin Mareček

 

Kontrolní výbor

  • Klára Schejbalová

  • Jiří Krátký 

  • Petr Šesták

 

S obecnými dotazy se můžete obracet na e-mailovou adresu .