Česká komora PMI

Školy - Česká komora PMI

Česká komora PMI nabízí nepovinný předmět pro střední školy -
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ŽIVOT

Představujeme studentům projektové řízení jako ATRAKTIVNÍ DOVEDNOST založenou na TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI a SYSTEMATICKÉM PŘÍSTUPU, kombinující znalosti z mnoha oborů.

Stáhněte si leták, shrnující všechny informace.

STUDENTI ZÍSKAJÍ:

  • ZÁKLADNÍ ZNALOSTI z projektového řízení
  • DOVEDNOSTI a NÁSTROJE využitelné daleko za hranicemi projektového řízení (např. z psychologie, finanční gramotnosti,…)
  • JEDNODUCHÝ SYSTÉM POUŽITELNÝ pro VŠECHNY druhy aktivit/projektů
  • PRAKTICKÉ PŘÍKLADY a CVIČENÍ Z REÁLNÉHO ŽIVOTA

Vše zábavnou formou a s nadhledem!


JAK TO FUNGUJE?

  • Připravili jsme VÝUKOVÉ MATERIÁLY A OSNOVY PRO PEDAGOGY, které nabízíme zdarma všem školám.
  • BEZPLATNĚ ZAŠKOLÍME jednoho pedagoga ze školy.
  • Nabízíme vyučujícím BEZPLATNÉ KONZULTACE.
  • Usilujeme o získání grantu pro financování vzdělávání pedagogů

 

Předmět byl vyzkoušen a ověřen ve výuce 3. ročníku na Wichterlově gymnáziu v Ostravě. Zkušenosti z pilotní výuky jsme pro vás zaznamenali v krátkém videu
Pokud máte o předmět zájem nebo se chcete jen zeptat, ozvěte se nám, rádi naplánujeme společné setkání.

PMI doskol

 

KONTAKTY

Kontakt se školami:

Vojtěch Syrovátko

Program manager:

Lucie Stará

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ JE KONKURENČNÍ VÝHODA PRO ŽIVOT.  Dejte vašim studentům náskok před ostatními!


skola

Spolupráce s vysokými školami

Česká komora PMI v souladu se svou strategií rozvijí spolupráci s veřejnými vysokými školami a univerzitami v ČR. Cílem je zapojit studenty a pedagogy vysokých škol do dění profesního světa i do aktivit komory, a to za účelem osvěty v oblasti výuky a praxe projektového řízení na obou stranách. Česká komora PMI má zájem podpořit výuku a rozvoj výuky projektového řízení na vysokých školách a univerzitách v ČR.

Spolupráce České komory PMI s vysokými školami a univerzitami v ČR se zatím odehrává na platformě zvaných přednášek a diskuze Projektového undergroundu. Významným pojítkem mezi komorou a vysokými školami je také spolupráce komory se Studentským klubem projektového řízení, jehož členové jsou z řad studentů vysokých škol a univerzit.

Česká komora PMI dosud navázala spolupráci s těmito vysokými školami a univerzitami:

České vysoké učení technické v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVysoká škola ekonomická v PrazeZápadočeská univerzita v Plzni

Univerzita Tomáše Bati v Plzni

Kde studovat projektové řízení

Výuka projektového řízení probíhá v podobě základního kurzu s úvodní informací na většině ekonomických fakult vysokých škol a univerzit v ČR, a to v rámci výuky managementu a operačního výzkumu (ekonomicko-matematických metod). Hlubší a systematičtější výuce projektového řízení se věnují jen některé školy. Širší a ucelené studium s jasnou vazbou na současnou praxi a teorii projektového řízení lze zejména najít na následujících vysokých školách a univerzitách:

Zde uvedený seznam jistě není úplný – jsou uvedeny nejznámější školy a obory. Na základě návrhu jej rádi doplníme.