Česká komora PMI

Blog - Česká komora PMI

Blog

Článek napsal Roman Slivka jako úvod k druhému dílu pořadu "ProjecTor," který připravují členové PMI.CZ pro RED BUTTON EDU.

 

Proč? Právě pro onu otázku proč. Moje dcera mi jednou vmetla do očí: „A umíš taky něco jiného než se ptát pořád jen proč? Proč to dělám? Proč to chci? Proč je to pro mě důležité?” Bohužel neumím. Snad jsem zůstal ve věku tří let, kdy právě ono slovíčko „proč” je asi nejvíc proklínaným slovem všech rodičů. Jenže právě ono slovíčko „proč” by se mělo stát povinnou výbavou všech projektových manažerů. Slyším správně, že se ptáte proč? :-)

Budu pokračovat v příkladech z výchovy dětí. Když nejmladší syn pokreslil zeď, manželka se, samozřejmě, okamžitě ptala: „Proč jsi to udělal?” Stejně jako se ptají tisíce rodičů: „Proč lížeš ten sníh?” “Proč sis nesklidil po sobě ze stolu?” “Proč jdeš pozdě?” Chceme pochopit jednání, pochopit motivaci. Co uděláte jako rodič, když dítě odpoví, protože mi to řekl … (doplňte si sami). Předpokládám, že se minimálně budete muset hluboce nadechnout. 

Zkuste mi teď odpovědět na otázku: „Proč děláte/řídíte tento projekt?” Hodně z Vás asi odpoví: „Protože je to moje práce. Protože mi to řekli. Protože musím.” Když tedy dítě odpoví: „Protože mi to řekli,” je to špatně? A co když tuto odpověď použije seniorní projektový manažer. Tak je to v pořádku? Přeháním, já vím. Proč? Abych ukázal kontrasty a zvýraznil problém.

Ať jste sponzor nebo projektový manažer, bez znalosti toho, proč projekt děláte se neobejdete. Tím ale nemyslím takovou tu povrchní odpověď typu: „Abychom zvýšili efektivitu výroby.” „Proč ji potřebujete zvýšit?” „Abychom mohli snížit cenu našich služeb.” „Proč ji chcete snížit?” „Protože konkurence nás válcuje?” „Proč vás konkurence válcuje?” „No, to nevíme...“ Takže budete investovat do projektu na zvýšení efektivity výroby (což netvrdím, že není rozumné). Přitom ale nevíte, proč vás konkurence válcuje, a jestli nižší cena bude znamenat navrácení ztracených objemů prodeje. 

Znát pravý důvod a motivaci, proč něco chci, je klíčem úspěchu. Pokud nevím na začátku, proč chce sponzor investovat do projektu, co očekává jako výsledek projektu, tak co mu já jako projektový manažer jsem schopen dodat? Nic. Ba co víc, jak budu vědět, že ten projekt skončil? I to je jeden z důvodů velké popularity agilních způsobů řízení. Neustálé iterace a zaměření se na malé dodávky, u kterých jsme schopni něco doručit. Něco zkusíme a uvidíme. Jenže i u těchto způsobů řízení je na začátku konec v podobě sprint zero, kde si definuji HILLS, či VIZI (každá metodika to nazývá jinak) – jinými slovy definují si svoje PROČ. 

Proč je odpověď na otázku „proč” tak těžká? Za prvé, když se nás někdo zeptá „Proč?”, bereme to jako útok na nás. Máme v sobě zakořeněné rodiče, kteří se, když jsme něco udělali špatně, hned ptali: “Proboha! Proč jsi to udělal?” Takže zkuste se příště ptát třeba: „Co tě vedlo k tomu, že... ?” „Jaké byly důvody, k... ?” Za druhé, je pak ono proč ukryto v té části mozku, která se neumí vyjadřovat. Je to emoční část mozku. Krásně to popisuje Simon Sinek ve své knize  „Start with Why”. Je pro nás těžké vyjádřit, proč se nám to líbí, proč někoho milujeme. Snadněji se nám totiž popisují věci typu co – vykopeme základy, uděláme prodejní portál, provedeme integrační testy.

Proč – je klíčem k pochopení motivace. Proč je dneska tak populární CX, UX, EX a já nevím jaké X. (Customer Experience, User Experience, Employee Experience). Hledáme prostřednictvím jasně definovaných nástrojů motivace lidí. Zatím, bohužel, nikdo nepřišel s nástrojem či technikou pro SX – Sponzor Experience. Proto používám otázku “proč” ve všech jejích podobách. A to hlavně na začátku projektu, abych věděl, co se po mě vlastně chce a jakým způsobem se to bude nejlépe řídit. 

Ještě si dovolím malý dovětek k tomu, proč začít od konce. Máte rádi Lego? Proč? Pravděpodobně proto, že vidíte hned od začátku, jaký bude výsledek. Stejně podobně je na tom IKEA. Hned jasně vidíte, co budete mít, pokud budete postupovat podle jejích plánů. Jinými slovy už na začátku je jasné, co bude na konci. Na samém začátku máte jasně definována akceptační kritéria. Když to dělají tyto mega úspěšné firmy, proč to nemůžete zkusit taky? 

Co vám tedy brání v tom být úspěšným projektovým manažerem? Nic. Jen odhoďte zábrany a staňte se opět dětmi. Ptejte se proč! A zkuste si nás pustit k snídani. V rozhovoru s Martinem odkryjeme další tajemství, proč začít od konce.

 

Užitečné odkazy:

Vážené členky a vážení členové České komory PMI (dále jen PMI.CZ),

9. února 2021 v 17:00 se v rámci konání řádné členské schůze uskuteční volby do orgánů PMI.CZ. Vzhledem k současné a očekávané situaci v ČR a v souvislosti s opatřeními vydanými vládou ČR proti šíření viru COVID-19, proběhne členská schůze a volby elektronicky.

Pozvánku k členské schůzi i elektronickým volbám obdržíte na emailovou adresu, kterou jste si zaregistrovali v rámci členské přihlášky PMI.

Jako členky a členové PMI.CZ budete na dva roky volit
• Prezidenta,
• Viceprezidenta pro rozvoj,
• Viceprezidenta pro lokální aktivity a
• tři členy Kontrolního výboru.

Povinnosti a pravomoci členů Výboru jsou definovány ve stanovách PMI.CZ ve článku V, oddíl B, povinnosti členů Nominačního výboru a postup volby v oddílu C a D a povinnosti členů Kontrolního výboru se řídí oddílem E.

volby PMI 2021 harmonogram

1. Uzávěrka potenciálního seznamu voličů je 26. prosince 2020 (tzv. rozhodné datum voleb). Kdo bude chtít volit, musí nejpozději k tomuto datu včetně splnit příslušné podmínky, což zejména znamená mít zaplacené členské příspěvky PMI a být v systému k tomuto datu veden jako člen PMI.CZ.

2. Uzávěrka kandidatur je 13. ledna 2021. Do tohoto data (včetně) musí proběhnout tzv. nominace Nominačním výborem, což spočívá v tomto:
a. Potenciální kandidát projeví zájem a vůli o kandidaturu na konkrétní pozici zasláním e-mailu na adresu ,
b. V odpovědi Nominačního výboru bude doručena příslušná sada formulářů k vyplnění, kterou musí budoucí kandidát (opět e-mailem) odeslat zpět na e-mail Nominačního výboru do zmiňovaného 13. ledna2020 včetně. Doporučuje se tudíž odeslat svůj kandidátský e-mail opravdu co nejdříve.

3. Volby proběhnou v úterý 9. února 2021 v rámci řádné členské schůze PMI.CZ.

Prosíme, pečlivě si prostudujte následující detailní výtah ze stanov, abyste správně porozuměli povinnostem a právům jednotlivých představitelů PMI.CZ, způsobům kandidatury, nominací, hlasování, voleb.
Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru .
Těšíme se na vaše kandidátky!

Projekty všude kolem nás!

Tento článek napsal Roman Slivka jako úvod k prvnímu dílu pořadu "ProjecTor," který připravuje PMI.CZ pro RED BUTTON EDU.

 

Proč v projekt, v dnešní agilní době?
Co mi jako sponzorovi projektové řízení může přinést?

Každý z nás už udělal v životě něco, co není jeho každodenním chlebem. Třeba dneska jsem opět po roce sázel česnek. Hrozná práce. Bahnitá hlína, všechno se lepí. Dokážete si to představit? Bahno na holínkách jako bych byl na výlovu rybníka. Ale česnek musel do země, má začít mrznout. Je v zemi. Sice mi to trvalo déle než jsem počítal, a jak dobře jsem to zasadil zjistím skoro za rok.

Jak souvisící sázení česneku s projektem? Velmi úzce. 

Vše co projekt dělá se začne zúročovat až někdy v budoucnosti. Je to jako řídit loď. Pokud nastavíte špatně kurz na začátku velmi pravděpodobně do vytouženého cíle nedoplujete. Na začátku projektu si tedy musí sponzor (ten kdo má vidinu, co mu projekt v budoucnosti přinese) a projektový manažer (ten, kdo má zajistit, že budoucnost nebude jen sen, ale stane se realitou) říct jasně kde jsou teď, co chtějí získat, kolik a jakých prostředků použijí. A hlavně jaké uplatní kontrolní mechanismy. Zpět k lodi! Oni přece sponzor a projektový manažer, ale i celý projektový tým, na jedné lodi jsou. Na lodi vím, kde jsem (většinou). Vím, kudy chci plout, abych se vyhnul nebezpečným místům (kontrolní body) a jakým kurzem se budu pohybovat do dalšího bodu. Také vím, jestli tam chci chci být rychle (na motor - draze) či pomalu (na plachty - levně).

Definovaný cíl a čas - dva zásadní elementy projektu. Nicméně dalším zásadním elementem projektu je také jeho unikátnost. Dle definice je projekt vytvoření něčeho unikátního (jedinečného) v omezeném čase a s omezenými zdroji. Unikátnost vnáší zásadní rozměr při navržení způsobu řízení, respektive myšlení, které potřebujeme pro splnění určitého úkolu (projektu) použít. Příkladem může být řízení auta. Kdo z Vás přemýšlí o řízení auta? Kdo z Vás přemýšlí o tom, kdy má ráno vyjet, aby stihnul dovézt děti do školy a školky a být v kanceláři včas? Myslím, že nikdo. Tisíckrát zaběhlá rutina. Víme už naprosto přesně, kdy a co máme udělat a také víme, že pokud v 7:15 se děti neoblékají tak máme problém. Co se ale stane, když máme být někde jinde? Podíváme se, jak je to daleko, zjistíme, jestli bývají na trase zácpy. Vyjde nám, že musím vyjíždět už v šest ráno, takže děti musí odvést manželka. Začíná vyjednávání.... A zaběhlá rutina se rázem mění… v projekt. Nikdo z nás to projektem nenazve, ale podstata problému, který se snažíme vyřešit, projektem je (cíl, omezený čas a zdroje, unikátnost...) a při řešení aplikujeme všechny aspekty projektové řízení. Komunikaci, vytvoření odhadů a plánu, řízení rizik, stakeholder management.

Víte, co je zajímavé a co Vám při agilní transformaci pravděpodobně neřekli? Každý sprint a iterace je samostatný projekt, který využívá všechny aspekty projektového řízení. Rozpočtem jsou story points a tým si nevezme na sebe víc, než pro co má kapacity. Definice cílů pomocí kanban boardu. Plánování a prioritizace aktivit není nic jiného než hledání kritické cesty. Lessons learned a Project Status Report - to se odehrává na daily huddles. Všechny aspekty projektového řízení najdete, pokud se snažíte vytvořit něco unikátního omezeného časem a rozpočtem.

Nevěříte? Zkuste mi říci jaká role vykonává tyto činnosti?
Úplně první věcí, které se všichni xxx zabývají, je management. Jejich úkolem je v zásadě odpovídat na 1000 otázek denně, dávat dalších 1000 objednávek a zápasit s 1000 problémy, vše zaměřené na oživení vize. XXX někdy není o nic víc než zaměstnanec, který plní přání strategie klienta. Úkolem ale vždy je sestavit skládačku s nepřesným obrázkem. Stručně řečeno, XXX diriguje tým lidí, aby provedli každou ze svých mnoha specializovaných funkcí, aby realizovali symfonii činností, která se zhmotní do finálního díla. Aby byla konečná vize úspěšná, je třeba s přesností nahnat ohromující řemeslnou zručnost. A je to XXX, na jehož ramena padá váha všech zubů. Jsou to šampioni, pokud to všechno funguje; jsou to muži na podzim, když to všechno selže. Neexistuje žádný skutečný způsob, jak přistupovat k výkonu role XXX. Metody se liší od pečlivé přípravy až po instinktivní improvizaci. Často nejlépe poslouží skvělá kombinace několika přístupů. Je to quixotický úkol, který vyžaduje jemně vytříbený důvtip, obrovskou dávku sebevědomí a ostré instinkty. Existují však základy práce - základní věci, které je třeba udělat a které vyžadují plnou pozornost XXX. To platí stejně pro celovečerní filmy, reklamy a dokonce i 30-ti sekundová videa na YouTube...
Ano je to režisér. Všimně te si poslední věty, nezáleží na velikosti (rozsahu), vždy je třeba použít všechny aspekty projektového řízení.

Zmínka o režisérovi, mě přivedla na další myšlenku. Režisér se zodpovídá producentovi za (ne)ziskovost díla. V tomto směru je na tom režisér, řekl bych, mnohem hůře, než běžný projektový manažer. Co sponzorovi (zadavateli a investorovi) může projektové řízení přinést? Bude to znít paradoxně, pokud řeknu, že ušetřit peníze, když většina projektů nekončí v rámci původního rozpočtu. Jenže o to tady jde. Projektový manažer a sponzor musí vytvořit funkční a harmonický vztah, který naplňuje společnou vizi. Projektový manažer, ale musí zachovávat zdravý selský rozum a kritický nadhled. Musí umět zatáhnou za záchranou brzdu, pokud projekt není schopen naplnit cíl. Je velmi složité takovou zprávu sponzorovi doručit a hodně často zde projektoví manažeři selhávají. Jsou natolik utopení v řízení každodenních činností že jim chybí nadhled. Chybí jim schopnost přepínat se z operativního myšlení na strategické myšlení. Kolikrát, bohužel, i díky přehnanému mikro-dozorování sponzora.

Sponzor a projektový manažer je dvojice která jede společně. Musí mít správně rozděleny role. Nezájem sponzora o projekt a nebo jeho přehnaná starostlivost nebude fungovat. Málokdy se sponzor ptá: „Jak mohu pomoci?“. Stejně tak, místo “Kdy už to bude?” by se měl sponzor ptát: „Na jakých hodnotách nyní pracujete?“ Ono je něco jiného, pokud se ptáte “Na čem děláte?” (testujeme, vyvíjíme, odstraňujeme nedostatky), na místo toho “Co mi to přinese?”

Netvrdím, že nedokážete (ať jako sponzor/investor a nebo někdo kdo řeší problém) dosáhnout cíle bez projektového řízení. Jen se domnívám, že je důležité si uvědomit které klíčové aktivity musíte udělat abyste se dostali k vytouženému cíli. K tomu Vám, jako osvědčená kuchařka, může sloužit právě projektové řízení.

PS: Víte opravdu proč chcete něco podniknout, jak to chcete udělat a co přesně chcete získat? Pokud byste si chtěli udělat jasno v tom, jak vytvořit fungující vztah mezi sponzorem a projektovým manažerem, zapojte se do naší výzvy. Je jedno jestli jste projekťák a nebo sponzor: pro každého z Vás máme připravených pět otázek o Vašem způsobu zapojení do řízení projektů. Na PMI MeetUp 10. prosince Vám pak ukážeme jak nastavit základní chod projektové spolupráce mezi sponzorem a projektovým manažerem a dáme Vám doporučení, jakým směrem zaměřit Váš rozvoj v oblasti řízení projektů na základě výsledků výzvy.

 

Zdroje k článku: 

 

Užitečné odkazy:

Nenechte si ujít nový pořad o Project Managementu, který společně připravují PMI.CZ a vzdělávací platforma RED BUTTON EDU.

První díl se jmenuje “Proč projekt?” a bude se vysílat 3.12.2020 (link zde). Další díly budou následovat s cca měsíční frekvencí.

Pořad je určen těm, kteří projektové manažery potřebují pro dosažení svých cílů i těm, kteří se projektovému managementu již věnují a chtějí se stát ještě úspěšnějšími. Pořad nabízí inspiraci, praktické rady i osobní názory a zkušenosti hostů. Co odlišuje úspěšné projekty od neúspěšných? Jaké klíčové dovednosti by měl mít projektový manažer a jak je rozvíjet? Co od projektových manažerů požadovat a jaké podmínky je nezbytné jim vytvořit? A jaké je možné použít nástroje, aby vaše projekty pravidelně končily úspěchem?

Na stránkách PMI budeme ke každému dílu publikovat článek, který náš host napíše k danému tématu.

Cca 1 týden po odvysílání každého dílu se uskuteční PMI MeetUp – neformální online setkání moderátora, hosta, diváků a členů PMI, na kterém se můžete doptat na věci, jež ve vysílání zazněly, jít více do hloubky a nebo položit úplně nové otázky, které vás ve vztahu k tématu zajímají. Přesné informace budou vždy zveřejněny na webech PMI.CZ a REDBUTTONEDU.CZ

Pořad připravují členové PMI, kteří jsou v centru vývoje nových trendů a rádi se s vámi o své zkušenosti podělí. Akci moderuje Martin Hák, s výběrem témat pomáhají Petr Janiš a Roman Slivka, přípravu pořadů zajišťuje Jan Skotnica.

Dear readers,

These days, the EMEA PMI Congress was to take place in Prague, for which we were preparing organizationally, and to which we oriented this issue - that is why its entire content is in English this time. Eventually, after moving in time, the congress moved also in space, to the online format.

We feel disappointed, not because of the lost effort, but because of the missed opportunity that we were looking forward to. We are doing well in all areas, as none of us could have imagined a year ago. The fruits of our efforts will reach you in the services we provide to members of the PM community, and we will report about
them in detail in the magazine and on our website, so here I will only briefly name what you can look forward to…

The basis of everything is the successful recruitment of motivated volunteers, whose numbers have doubled in recent months. Thanks to them, we can ensure smooth operation of basic activities (helpline and PDU management), work on web content that has been given a new elegant form, organize more events with better content, boost online marketing and launch new projects such as project management for schools or international cooperation with colleagues from other chapters.

I don‘t hesitate to claim that the magazine is growing not only in volume but also in quality and it is a pleasure to work on it. We will be happy to hear from you what else you would like to read and how the current form suits you. And because the read should be not only for you, but also about you, we will gladly welcome your
contributions, with the production of which we can happily help if needed.

Download PDF version of the magazine here.

 

PMI brzy zavede nový a přepracovaný formát přihlášek pro všechny současné certifikace (PMP, CAPM, PgMP, PfMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PMI-RMP a PMI-SP). Spuštění je plánováno na druhou polovinu června 2020.
 
Změny byly provedeny na základě zpětné vazby od uživatelů a nové přihlášky jsou navrženy tak, aby byly pro kandidáty na certifikaci jednodušší a snáze dokončitelné. 
 • Přihlášku jsme zjednodušili snížením počtu obrazovek.
 • Neměníme požadavky na způsobilost (roky pracovní praxe, požadované hodiny školení), ale měníme formát, ve kterém žadatelé tyto informace předkládají. Kandidáti mohou například nyní zadat měsíce zkušeností místo hodin, což je mnohem snazší sledovat.
 • Kde to bylo možné, eliminovali jsme pole s volným textem a přidali jsme výběrová pole. Výběr odpovědi z rozevíracího seznamu objasňuje žadatelům, na co se tato otázka ptá, a je tedy snazší odpovědět.
 
Připravili jsme „Rychlou referenční příručku“ .PDF a online demo, které popisuje změny. Video je k dispozici zde: https://bcove.video/372FQha.
 
Uchazeče s otevřenými / čekajícími žádostmi vybízíme, aby podali přihlášky do 15. června 2020. Pokud to nestihnou, PMI tým udělá vše pro to, aby přenesl co nejvíce zadaných dat do nové přihlášky. Kandidáty s otevřenými / čekajícími přihláškami budeme také napřímo kontaktovat.

DŮLEŽITÉ

PMI záleží na bezpečnosti a zdraví naší globální komunity. Krizová pracovní skupina denně sleduje situaci vyplývající z pandemie koronaviru (COVID-19). Rozhodli jsme se, že nejlepší způsob, jak chránit bezpečnost všech zúčastněných, je překonfigurovat následující události na vysoce poutavé a pro účastníky cenné virtuální zážitky.

12. - 14. června: Leadership Institute Meeting 2020 - EMEA

14. - 16. června: Kongres PMI EMEA 2020 Prague 

17. - 18. června: SeminarsWorld Prague

Sledujte prosím další podrobnosti o událostech a aktualizace pro hosty, kteří se již zaregistrovali, na stránkách akcí. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím .

Výsledky řádných voleb konaných dne 11. 3. 2020

V rámi členské schůze konané dne 11.3.2020 od 19:30 hodin v Praze v PwC Experience Centru, Hvězdova 2c, Praha 4, se uskutečnily doplňovací volby do orgánů Komory.

Za nominační výbor představil Otakar Krátký pravidla voleb a jednotlivé kandidáty. Kandidáti, kteří dosud nepůsobili ve vedení komory pak postupně představili sebe a svůj program.

Na jednotlivé pozice kandidovali tito kandidáti:

Všichni kandidující byli členskou schůzí řádně zvoleni.
Přejeme zvoleným kandidátům mnoho úspěchů v jejich dobrovolnické a užitečné práci pro Komoru!      

 

Vážené členky a vážení členové České komory PMI (dále jen PMI.CZ),

11. března 2020 se v rámci konání řádné členské schůze uskuteční volby do orgánů PMI.CZ. Přesný čas a místo konání členské schůze najdete níže. 

Jako členové PMI.CZ budete na dva roky volit:

 • Víceprezidenta pro profesní rozvoj a vzdělávání 
 • Víceprezidenta pro programy 
 • Víceprezidenta pro provoz
 • Viceprezidenta pro finance 
 • Tři členy Kontrolního výboru

Povinnosti a pravomoci členů Výboru jsou definovány ve stanovách PMI.CZ ve článku V, oddíl B, povinnosti členů Nominačního výboru a postup volby v oddílu C a D a povinnosti členů Kontrolního výboru se řídí oddílem E.

Volby se budou konat dne 11. 3. 2020 od 19:30 hodin a to formou členské schůze (v Praze v PwC Experience Centru, adresa Hvězdova 2b, Praha 4). Hlasovat a kandidovat mohou ti, kdo byli ke dni 1. 2. 2020 členy České komory PMI, z.s. 

Kandidatury prosím podávejte do 16. 2. 2020 (tzv. rozhodné datum kandidatury). Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách v menu Volby 2020. 

Rádi bychom vás pozvali na druhý ročník unconference Project Management Open Space, která se bude konat dne 28.1. opět v konferenčním centru GreenPoint.

 

Dopoledne proběhne šest přednášek.

 

V přednáškách se budeme věnovat:

 

 • Co by měl umět a znát projektový manažer či manažerka, aby uspěl v řízení projektů v blízké budoucnosti. Tomuto tématu se Jirka Krátký dlouhodobě věnuje a seznámí účastníky s tím, jaké kompetence by měli mít.
 • V druhém vstupu se budeme věnovat odhadům pracnosti. Přenášející Marek Soukup na toto téma zorganizoval několik běhů školení a ve své přednášce nám představí jeho poznatky a závěry.
 • Třetí přednáška bude v podání Marka Čatloše na téma měření a reporting v týmech.
 • Mira Vlach si připravil úvod do OKR a implementaci této metody do firem.
 • Jaké jsou typické součásti agilních kontraktů bude téma Jana Barty, který je advokát a věnuje se agilním kontraktům. Chce upozornit jaké jsou rozdíly mezi agilními kontrakty a tradičními „waterfallovými“ smlouvami a na co si dát pozor.
 • S kontrakty souvisí výběrová řízení a v posledním vstupu Jarek Procházka nastíní jejich principy a představíme si je na příkladu výběru dodavatele agilní transformace.

 

Odpolední část bude probíhat ve formátu Open Space, kde budeme buď pokračovat diskuzí na dopolední témata, nebo tématy dle preferencí účastníků.

 

Více informací a registrace: https://www.pmopenspace.cz/