Česká komora PMI

Podniky - Česká komora PMI

Podniky

podnik

Každodenní činnost určuje, čím je podnik dnes. Úroveň řízení jeho portfolia a projektů určuje, čím bude v budoucnosti.

Projektové řízení vnímáme jako efektivní nástroj dosažení stanovených podnikových cílů. Metodiku jako soubor praxí prověřených postupů. Projektového manažera jako leadera zodpovědného za doručení naplánovaných výstupů projektu. Podporujeme růst konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím rozvoje projektového řízení v ČR.

Spolupracujeme s podniky všech typů z nejrůznějších oblastí a na různých úrovních projektové vyspělosti. Společným znakem je zájem o projektové řízení či rozvoj projektové komunity v ČR. Bližší informace o možnostech spolupráce najdete dále v této sekci. Nebo nás jednoduše kontaktujte na emailové adrese

Možnosti spolupráce

Jak začít spolupracovat?

Začít spolupracovat s Českou komorou PMI je jednoduché – napište nám na emailovou adresu  a společně pak prodiskutujeme možnosti spolupráce, které budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám. Těšíme s na spolupráci s Vámi.