Česká komora PMI

Profesionálové - Česká komora PMI

Profesionálové

profesional

Project Management Professional

Project management professional je dle standardů PMI projektový manažer, který splňuje certifikaci PMP. PMI’s Project Management Professional (PMP)® je nejrespektovanější certifikací projektových manažerů dle PMI. Celosvětově uznávaný certifikát, který prokazuje Vaše zkušenosti, vzdělání a kompetence k úspěšnému řízení projektů. Držitelé certifikace PMP objektivně dosahují lepšího platového ohodnocení než jejich necertifikované protějšky. Pro získání certifikace PMP je nutné splnit požadavky, které objektivně zhodnotí zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti uchazeče.

Kvalifikační kriteria

  • Vzdělání VŠ, alespoň tři roky praxe v projektovém řízení s 4.500 hodinami vedení a řízení projektů a 35 hodinami vzdělávání v oblasti projektového řízení.

nebo

  • Vzdělání SŠ s nejméně pěti lety praxe v projektovém řízení se 7.500 hodinami vedení a řízení projektů a 35 hodinami vzdělávání v oblasti projektového řízení.

Jak certifikát získat

  • 1. fáze - Chcete-li se ucházet o PMP, zaregistrujte se a přihlaste se do on-line systému www.pmi.org
  • 2. fáze - Zkouška - zkouška se bude skládat ze 175 hodnocených otázek a 25 pre-testových (nehodnocených) otázek s výběrem odpovědí (A,B,C,D). Doba pro zkoušku je 4 hodiny a skládá se na počítači v akreditovaném středisku.

Všechny podrobnosti o certifikačním procesu a obsahu zkoušky PMP naleznete v oficiální publikaci PMI - PMP Handbook.

Co nabízí Česká komora PMI profesionálům

Co mohou nabídnout profesionálové

Zapojení se do konzultační činnosti v unikátních oblastech v rámci projektového managementu, kterými se jednotliví profesionálové zabývají. Více můžete zjistit zde.