O České komoře PMI

 

Česká komora PMI byla založena jako neziskový spolek, jehož posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

 

Základními cíli spolku jsou zejména:

  1. Vědomá, aktivní a soustavná podpora praxe, vědy a profese projektového řízení v České republice
  2. Soustavný rozvoj nejvýznamnějších témat v oblasti projektového řízení
  3. Udržování kontaktů s celosvětovou komunitou a sledování aktuálního vývoje
  4. Podpora sdílení znalostí mezi odborníky projektového řízení
  5. Sběr informací od regionálních organizací o trendech v projektovém řízení
  6. Budování a udržování vztahů s obdobnými organizacemi v širším regionu, včetně např. vzájemného poskytování reklamy a výměny řečníků
  7. Podpora legitimních zájmů místní komunity v oblasti projektového řízení na celosvětové úrovni
  8. Nabízet příležitosti profesionálního rozvoje
  9. Nabízet příležitosti k udržení akreditace PMI
  10. Podporovat projektové manažery při orientaci na trhu práce

 

Základními třemi cíli současného výboru jsou:

1. Aktivně zvýšit přidanou hodnotu

Aktivní zvyšování přidané hodnoty České komory PMI pro její členy je jedním z našich prvořadých cílů.

V rámci plnění cílů této aktivity plánujeme besedy s osobnostmi ze zahraničních poboček PMI. Primárně se chceme orientovat na úspěšné pobočky PMI, jako jsou ty ve Varšavě, Frankfurtu, Mnichově, Vídni a Moskvě. Získat chceme hlavně kvalitní a osvědčené know-how k řízení projektů.

Jak řada z vás ví z vlastní zkušenosti, snažili jsme se už v minulosti aktivně realizovat některé body našeho současného programu. Jde o Projektový underground, tedy o platformu, která je již zavedená, funguje a je v komunitě projektových vedoucích pozitivně vnímána. Tuto aktivitu budeme i nadále podporovat tak, aby mohla utvářet nejen underground, ale především důležitý projektový background. Ze současného Projektového undergroundu převedeme pod hlavičku České komory PMI oblast podpory při vzdělávání – přípravu k certifikacím PMI. Aktuálně se jedná o společnou přípravu k certifikaci PgMP.

Chceme též zavést diskuze s úspěšnými projektovými manažery, tzv. "grilování", kde kvalitní osobnosti z řad projektových manažerů budou odpovídat na otázky z problematických oblastí projektového řízení, především z oblasti tzv. „soft skills“.

2. Propracovanější a pravidelná informovanost

V rámci zlepšení obecné úrovně informovanosti o dění v České komoře PMI chceme obnovit původní myšlenku časopisu. Naším cílem v této oblasti bude pravidelně vycházející časopis v předem daných termínech, který bude členy PMI informovat o novinkách z projektového řízení. Čerpat bude z webových stránek, a to jak lokálních, tak globálních, ale bude informovat i o všech akcích PMI a projektového undergroundu. Bude také poskytovat informace o školeních a akcích, na které budou mít členové PMI významnou slevu – chceme dosáhnout toho, aby slevy byly srovnatelné s celoročními příspěvky PMI. V neposlední řadě bude součástí časopisu i pravidelný komentář.

Ke zlepšení a zefektivnění spolupráce s řadovými členy PMI jsme již zkušebně zavedli a funguje tzv. odpovědna, kam se můžete obrátit o radu. Do budoucna chceme garantovat nejen samotnou odpověď, ale i termín, do něhož se Vám odpovědi dostane.

3. Zaměření na networking

Stejně jako Vy vnímáme i my, že komunikaci mezi členy PMI v Čechách a na Moravě zatím namísto lokální pobočky více či méně zdařile podporují organizátoři různých profesně orientovaných setkání, přednášek, workshopů, ale i „vánočních besídek“. Ne vždy má ale formální akce, byť s dobrým rautem v pozadí, tu správnou atmosféru, aby se jednotliví členové skutečně poznali a navázali opravdový kontakt. Proto bychom chtěli organizovat čistě neformální, ale o to více komunikačně otevřené setkání všech zájemců naší komunity.

Metodika PMI má široké uplatnění. Na rozdíl od zahraničních komor PMI jsou v té naší zastoupeni projektoví manažeři převážně z oblasti IS/IT. To vnímáme jako velké ochuzení jednak stávajících členů, kteří nemohou získávat specifické zkušenosti z jiných oborů, jednak celé komory, jež si tím zbytečně zužuje členskou základnu. Proto se chceme ve svých aktivitách soustředit i na projektové manažery mimo oblast IS/IT. Především k těmto skupinám budeme směřovat oslovení a informace o akcích, které bude komora PMI organizovat.