O České komoře PMI

 

Česká komora PMI byla založena jako neziskový spolek, jehož posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

 

Cíle spolku

Základními cíli spolku jsou zejména:

  1. Vědomá, aktivní a soustavná podpora praxe, vědy a profese projektového řízení v České republice
  2. Soustavný rozvoj nejvýznamnějších témat v oblasti projektového řízení
  3. Udržování kontaktů s celosvětovou komunitou a sledování aktuálního vývoje
  4. Podpora sdílení znalostí mezi odborníky projektového řízení
  5. Sběr informací od regionálních organizací o trendech v projektovém řízení
  6. Budování a udržování vztahů s obdobnými organizacemi v širším regionu, včetně např. vzájemného poskytování reklamy a výměny řečníků
  7. Podpora legitimních zájmů místní komunity v oblasti projektového řízení na celosvětové úrovni
  8. Nabízet příležitosti profesionálního rozvoje
  9. Nabízet příležitosti k udržení akreditace PMI
  10. Podporovat projektové manažery při orientaci na trhu práce