DOBROVOLNICTVÍ

Příležitost, jak vytvořit změnu

Dobrovolnictví je základním stavebním kamenem celé PMI organizace. Na lokální úrovni spolupracujeme ve skupině angažovaných studentů, full-time projektových manažerů a nadšenců do projektového řízení. Společně tvoříme a budujeme jednu ze základních PMI hodnot Together We Can.

Pokud se zajímáte o projektové řízení, bez ohledu na to, zda jste zkušený projektový manažer či manažerka, student v oboru nebo nadšenec, který chce do této oblasti proniknout, dobrovolnictví v PMI CZ vám dává jedninečnou příležitost angažovat se v komunitě profesionálů a získat tak cenné zkušenosti, inspiraci i kontakty.

Ať už jste členem PMI nebo ne, vyzýváme všechny, abyste udělali krok blíže k načerpání nenahraditelných zkušeností a networkingových příležitostí a stali se dobrovolníky v naší komoře.

Dobrovolnické příležitosti

 

Proč dobrovolničit s námi?

01.

CENNÉ KONTAKTY

Naše akce a pravidelná setkání jsou skvělou příležitostí pro získání cenných kontaktů. Díky dobrovolničení můžete získat nejen profesní propojení na České i světové úrovni, ale i životní přátelství a podporu v profesním rozvoji. Získejte podporu jedinečné a dlouhotrvající profesní sítě ve flexibilním a přátelském prostředí.

02.

VHLED DO PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

Skrze PMI získáte přehled o dění na půdě projektového řízení. Naše workshopy, webináře a konference se zaměřují na trendy spojené s projektovým managementem z oblasti nových technologií, leadership praktik, forem spolupráce a osobního managementu.

03.

OSOBNÍ ROZVOJ

Zapojení se do aktivit naší komory vám dá prostor pro získání nových dovedností a rozvoj důležitých kompetencí, to vše v bezpečném prostoru naší neziskové organizace. Jak v rámci našeho týmu tak na našich akcích budete mít příležitost k setkání s dalšími pracovníky v oboru a k získání nových pohledů a nápadů.

04.

VÝHODY PMI

Jako dobrovolníci komory budete mít vstupy na všechny naše akce zcela zdarma. Členové PMI získají za dobrovolnickou aktivitu PDUs. Dobrovolnická kariéra u nás vás může dostat až do vedení komory a otevřít vám tak prostor reprezentovat nás i v zahraničí na mezinárodních událostech.

Dobrovolnické příležitosti

 
DOBROVOLNÍK PRO PMI CZ CONFERENCE

Pomoc s přípravou konference PMI CZ 2024 (program, komunikace s přednášejícími/účastníky, marketing, místo konání, catering, péče o přednášející/účastníky nebo asistence v rámci dne D)

 

ČLEN MARKETINGOVÉHO TÝMU

Podpora marketingového týmu - např. komunikace na sociálních sítích (FB, LinkedIn, Instragram), monitoring a analýza výkonnosti komunikace na sociálních sítích, tvorba grafiky, copywriting, tvorba dokumentů s grafikou PMI, tvorba komunikačního plánu, podpora akcí.

 • Program - Marketing
 • Program Lead - Barbora Műllerová & Gabriela Šojdelová
 • Kontakt - barbora.mullerova@pmi.cz 
 • Přibližná časová náročnost - 1-5 hod/týden

 


MENTOR NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Mentoring učitelů na základních školách nebo vedení seminářů na základních školách. Šíření povědomí o projektovém řízení na základních školách. Využití umělé inteligence pro dovednosti v oblasti projektového řízení.

 


MENTOR NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Mentoring pro učitele na středních školách nebo vedení seminářů na středních školách. Šíření povědomí o projektovém řízení a prezentace programu PMI4Life na středních školách.

 


SPECIALISTA PRO UNIVERZITY

Vedení spolupráce s univerzitami. Založení studentského klubu PMI na univerzitě. Propagace PMI programů a aktivit na univerzitách. Spolupráce s ostatními komorami.

 • Program - Vzdělávání: Studentský klub
 • Program Lead - Jaroslava Michálková
 • Kontakt - jaroslava.michalkova@pmi.cz 
 • Přibližná časová náročnost - 1-5 hod/týden

 


EVENTS PROJECT MANAGEMENT

Vede přípravu, plánování a realizaci konkrétních akcí v souladu se schváleným plánem akcí. Podporuje vlastníka akce. Zajišťuje, aby proces přípravy akce úspěšně prošel všemi dohodnutými fázemi a milníky.

 • Program - Pravidelné akce
 • Program Lead - Vlastimil Poláček
 • Kontakt - vlastimil.polacek@pmi.cz 
 • Přibližná časová náročnost - 2-5 hod/týden

 


SPRÁVCE DOBROVOLNÍKŮ

Podporuje VP pro provoz při managementu zapojení dobrovolníků. Je prvním kontaktem pro dotazy a potřeby dobrovolníků. Spravuje databázi dobrovolníků a databázi volných pozic. Pomáhá dobrovolníkům najít nejvhodnější pracovní pozici. Je klíčovou osobou v oblasti Volunteers Engagement Intelligence. Navrhuje řídícímu týmu strategie zapojení dobrovolníků a opatření pro neustálé zlepšování + po schválení zajišťuje jejich realizaci.

 • Program - Engagement dobrovolníků
 • Program Lead - Daria Greshniaeva
 • Kontakt - daria.greshniaeva@pmi.cz 
 • Přibližná časová náročnost - 2-5 hod/týden

 


PODCAST DOBROVOLNÍK

Podpora koordinace tvorby podcastů. Domlouvání schůzek s hosty, revize osnov podcastů. Určité zkušenosti s jednoduchými editory zvuku (např. Audacity) jsou výhodou.

 


SPM - PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR: S

Dohled nad řízením projektů udržitelnosti - sociální udržitelnost. Koordinace projektů v SPM soutěži. Informování zúčastněných stran a členů týmu o průběhu projektu. Hodnocení projektů a tvorba návrhů pro jejich zlepšení. Dohled nad dodržování norem a předpisů v oblasti udržitelnosti.

 


SPM - PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR: E

Dohled nad řízením projektů udržitelnosti - životní prostředí. Koordinace projektů v SPM soutěži. Informování zúčastněných stran a členů týmu o průběhu projektu. Hodnocení projektů a tvorba návrhů pro jejich zlepšení. Dohled nad dodržování norem a předpisů v oblasti udržitelnosti.

 


SPM - SPECIALISTA KOMUNIKACE PRO SOCIÁLNÍ MÉDIA

Vyvíjet a realizovat strategie a plány sociálních médií na podporu iniciativ SPM. Vytvářet a spravovat poutavý obsah pro platformy sociálních médií. Sledovat a analyzovat výkonnostní metriky sociálních médií za účelem optimalizace kampaní. Zapojení do online komunity a reagování na komentáře a zprávy. Spolupráce s týmem pro udržitelnost na sladění obsahu sociálních médií s cíli projektu.

 


SPM - SPECIALISTA KOMUNIKACE PRO INTERNÍ KOMUNIKACI

Vypracování interních komunikačních strategií pro informování partnerů, řídícího výboru a dalších zúčastněných stran o udržitelných projektech. Tvorba newsletterů, e-maily a další interních komunikačních materiálů. Organizace a vedení interních schůzek a workshopů na témata udržitelnosti. Monitoring a zlepšování zapojení zaměstnanců a zpětné vazby týkající se iniciativ v oblasti udržitelnosti.

 


SPM - GRAFICKÝ DESIGNÉR

Návrh vizuálního obsahu pro komunikaci o udržitelnosti. Tvorba infografiky. Zajištění souladu veškerého vizuálního obsahu s SPM. Spolupráce s komunikačním týmem na tvorbě vizuálně atraktivního obsahu pro sociální média. Udržování přehledu o aktuálních informacích a trendech v grafickém designu a vizuálech k udržitelnosti.

 


SPM - WEB MASTER

Správa a aktualizace webových stránek SPM s obsahem o udržitelnosti. Zajištění uživatelské přívětivosti webových stránek. Sledování výkonnosti webových stránek. Spolupráce s content týmem na včasné aktualizaci webových stránek.

 


SPM - CONTENT WRITER

Tvorba přesvědčivého a informativního obsahu o tématech udržitelnosti pro různé platformy. Psaní článků, blogů, zpráv a dokumentů o iniciativách v oblasti udržitelnosti. Spolupráce s komunikačním týmem na sladění obsahu s celkovou strategií. Potřeba zájmů o nejnovější trendy a vývoj v oblasti udržitelnosti.

 


SPM - JUNIOR PROGRAM MANAGER

Pomoc při tvorbě a implementaci strategií udržitelnosti. Sledování zpráv a informování o pokroku v programech udržitelnosti. Koordinace s ostatními programy s cílem zajistit soulad s cíli udržitelnosti. Provádět výzkum a analýzy na podporu iniciativ v oblasti udržitelnosti. Příprava a prezentování zpráv pro správní radu.

Nenašli jste tu pravou pozici pro vás?

Spojte se s naším vedoucím dobrovolníků a představte nám vaši vysněnou pozici u nás.

martin.hak@pmi.cz