Česká komora PMI

Výsledek doplňovacích voleb do Výboru České komory PMI - Česká komora PMI

Volená pozice Jméno kandidáta Počet obdržených hlasů Pořadí
Prezident

Igor Luhan

49

1

Viceprezident pro Finance Martin Mareček 49 1
Viceprezident pro Rozvoj Kateřina Treppeschová 46 1
 Člen Kontrolního výboru  Šimon Budský 47 
Člen Kontrolního výboru   Aleš Zeman 46 
Člen Kontrolního výboru Jiří Račman 41 1

Zápis Nominačního výboru z volby do Výboru České komory PMI konané ve dnech  23.5 - 6.6.2016

1.     Složení Nominačního výboru

Výbor v souladu se stanovami České komory PMI jmenoval Nominační výbor ve složení:

  • Michal Šťastný
  • Martin Glogar
  • Martin Diviš

2.     Průběh a výsledek voleb

Všem členům byly rozeslány elektronické hlasovací lístky (celkem rozesláno 164 hlasovacích lístků).

Nominační výbor přepočítal všechny vyplněné elektronické volební lístky a zkontroloval jejich platnost. Celkem bylo odevzdáno 52 volebních lístků, z toho 52 platných hlasů. 0 bylo neplatných. Nominační výbor vyhodnotil dle Prováděcí směrnice voleb hlasovací lístky s těmito závěry:

Volená pozice Jméno kandidáta Počet obdržených hlasů Pořadí
Prezident

Igor Luhan

49

1

Viceprezident pro Finance Martin Mareček 49 1
Viceprezident pro Rozvoj Kateřina Treppeschová 46 1
 Člen Kontrolního výboru  Šimon Budský 47 
Člen Kontrolního výboru   Aleš Zeman 46 
Člen Kontrolního výboru Jiří Račman 41 1

 

Nominační výbor prohlásil volby za platné. Podklady spojené s volbou byly předány nově zvolenému Výboru. Tímto aktem byla činnost Nominačního výboru České komory PMI ukončena.

V Praze dne 6. 6. 2016.

Za Nominační výbor

Michal Šťastný, předseda Nominačního výboru, v.r.

(Výsledek elektronických voleb je k dispozici k nahlédnutí zdeAudit report z průběhu elektronických voleb je k dispozici k nahlédnutí zde).