Česká komora PMI

Společná příprava ke zkoušce PgMP (od září v Praze) / Local PgMP Exam Study Group (starting September in Prague) - Česká komora PMI

Česká komora PMI hledá další zájemce o společnou přípravu k certifikaci PgMP. Základní rysy přípravy:

 

- studijní skupina maximálně 10-12 lidí + mentor
- v rámci skupiny vždy vybraná dvojice zpracuje a proškolí určité téma
- mentor dohlíží na kvalitu sezení, zejména úzkou vazbu školených témat na kritéria zkoušky
- pravidelná setkání v Praze (pracovní dny večer)
- účast zdarma, resp. platí se kvalitním zpracováním tématu pro sebe a druhé
- sdílení praktických zkušeností v rámci přípravy

Plánovaný termín zahájení - září 2015. V případě zájmu se, prosím, přihlašte na (přihlášky budou zpracovány dle pořadí).

Podrobnější informace k certifikaci naleznete zde.

Na viděnou v září!

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Czech PMI Chapter is looking for additional members to join a local PgMP exam study group. Key features of the preparation:

 

- study group of maximum 10-12 people + mentor
- each topic covered and trained by two group members
- mentor supervising the quality of meetings, especially the close match to exam criteria
- regular meetings in Prague (weekday evenings)
- participation is free / paid by quality preparation of a given topic for self and others
- sharing of practical experience as part of preparation

 

Planned start - September 2015. If you would like to join, please sign up at (first-come basis).

 

Additional info to the certification can be found here.

 

See you in September!