Česká komora PMI

Pozvánka na členskou schůzi 21.4.2016 - Česká komora PMI

Česká komora PMI, IČO: 228 87 903, se sídlem Na Dvorcích 122/18, Krč, 140 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 22977.

(dále jen jako „Spolek“)

Výbor Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 21. 4. 2016 od 19:30 hod. v budově Raiffeisenbank, a.s. na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze 
  2. Schválení programu schůze
  3. Zpráva o činnosti Spolku a představení koncepce Spolku a jeho cílů na příští období
  4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
  5. Zpráva Kontrolního výboru
  6. Rozhodnutí o změně názvu Spolku (Česká komora PMI, o.s. -> Česká komora PMI, z.s.)
  7. Rozhodnutí o změně stanov Spolku
  8. Schválení rozpočtu Spolku na rok 2016 

Návrh změn stanov Spolku je členům k dispozici ke stažení zde: PMICZ_Clenska_Schuze_Stanovy_20160421.docx.

Prosíme, potvrďte svoji účast na členské schůzi Spolku emailem na adresu .

Pokud se členské schůze Spolku nemůžete zúčastnit, prosíme o vyplnění a zaslání plné moci, která je členům k dispozici ke stažení na zde: PMICZ_Clenska_Schuze_Plna_moc_20160421.pdf

V souvislosti s potvrzením Vaší účasti na členské schůzi Spolku či předáním plné moci Vás v průběhu dubna budou kontaktovat telefonicky naši dobrovolníci. 

V Praze, dne 4. 3. 2016

 

Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP

Prezident Spolku