Česká komora PMI

Výzva k volbám členů do výborů České komory PMI - Česká komora PMI

Vážení členové České komory PMI (dále jen PMI.CZ),

Dne 23. května 2016 ve 20:00 byly spuštěny elektronické volby do orgánů PMI.CZ.

Volit členy výborů můžete pomocí elektronického hlasovacího lístku (jedinečný odkaz do on-line hlasovacího systému electionbuddy), který jste během pondělního večera obdrželi emailem na adresu, jež máte zaregistrovánu jako člen u PMI.ORG.    
Jako členové PMI.CZ můžete volit Prezidenta, Viceprezidenta pro finance a Viceprezidenta pro rozvoj, kteří se stanou členy Výboru a zároveň můžete volit tři členy Kontrolního výboru.

Povinnosti a pravomoce členů Výboru jsou definovány ve stanovách PMI.CZ v článku V, oddíl B, povinnosti členů Nominačního výboru a postup volby v oddílu C a povinnosti členů Kontrolního výboru se řídí oddílem D. Profily nominovaných kandidátů do těchto voleb jsou vystaveny na stránkách České komory PMI zde.  

Elektronické volby budou ukončeny uzavřením, vyhodnocením elektronického hlasování a vyhlášením výsledků v pondělí 6. června 2016 ve 20:00.

Prosíme, pečlivě si prostudujte přiložený výtah ze stanov, abyste správně porozuměli povinnostem a právům jednotlivých představitelů PMI.CZ, hlasování, voleb. Příslušné směrnice upravující konání voleb jsou k dispozici ke stažení zde

Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru .

Těšíme se na vaše hlasy!

V Praze, dne 23. 5. 2016
Nominační výbor