Česká komora PMI

Novinky z PMI.CZ - Česká komora PMI

Blog

20180619 pmcon1V pátek 28.5. se v moderním areálu ČZU v pražském Suchdole konala konference o projektovém řízení PMcon na téma Projekťák v digitálním věku. Konference se zúčastnilo kolem 150 účastníků zejména z řad juniorních či budoucích projektových manažerů. Tradiční součástí akce je i festival pracovních příležitostí TalentMagnet, v rámci kterého měla svůj stánek s nabídkou dobrovolnických míst a rozvojových příležitostí i Česká komora PMI.

20180619 zlin1Koncem května proběhla ve Zlíně jedna z nejzajímavějších konferencí roku zaměřených na projektové řízení – Konference PM organizovaná Univerzitou Tomáše Bati a společností PM Consulting. Na konferenci jsme za PMI vyrazili v silném složení pod vedením prezidenta Stanislava Bílka, kterého doplnili VP Karel Smíšovský, Roman Slivka a Jiří Svoboda.

Ve středu dopoledne jsme dorazili s více než hodinovým zpožděním na konferenci. Po kontrole našeho PMI stánku a konverzaci s našimi PMI dobrovolníky jsme spěchali na prezentaci, kterou jsme si rozhodně nechtěli nechat ujít, Agilní Leadership české agilní guru Zuzi Šochové, která zaujala svým širokým přesahem a nadhledem. Poté jsme se rozprchli na různé workshopy a další přednášky, každý dle svého zájmu a preference. Zlatý hřeb prvního dne byl připraven na odpoledne v hlavním sále – náš kolega Roman Slivka nabádal publikum "Vemte rozum do hrsti a vystupte z Agilního davu", výzva vskutku rezonující s všudypřítomným tématem agilní transformace a agility. Romanův pohled byl neotřelý a osobitý, pro některé agilní evangelisty zřejmě až provokující, nicméně každopádně nabitý energií, zábavný a zajímavý.

S kolegy z Raiffeisenbank, a.s. Mirkem Štěpničkou a Michalem Jaukerem jsme se sešli ve čtvrtek 19.4.2018 v v co-workingovém centru PRACOVNA na pražském Žižkově.

Mirek Štěpnička vedl na Everestu stream core-bankingu. V současné době pracuje pro Rajfku jako programový manažer a má za sebou program úspěšné akvizice retailového portfolia Citibank.

Michal Jauker se Everestu účastnil jako člen projektové PMO. Nyní Michal vede v Rajfce projektovou kancelář.

Povídali jsme si s nimi o tom, jak zdolávali EVEREST. Nešlo o horolezecké dobrodružství, ale možná o jeden z nejambicióznějších projektů historii našeho bankovnictví vůbec. Byl nastartován po fúzi dvou bank, Raiffeisenbank a eBanky v roce 2009 a neměl menších cílů, než nahradit stávající dva core banking systémy systémem novým. To vše za plného provozu banky při plnění aspirativních obchodních cílů.

Světový guru na core banking transformace, George Colwell říká, že taková transformace je srovnatelná s výměnou všech motorů Boeingu 747 během letu, anebo s otevřenou operací srdce u pacienta, který zrovna běží maraton. Své zkušenosti shrnul do osmi fází, kterými typicky taková transformace prochází a nazval je osm schodů poznání.

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 18:00 se v ANIMIKA Hubu jsme společně s kolegy z branže diskutovali výsledky průzkumu projektového řízení v ČR v roce 2017, který již desátým rokem organizuje společnost EY. 

 

Průzkum nám představil kolega Štěpán Bach, Manager, IT Advisory, EY, který průzkum řídil. Co z průzkumu vyplynulo? 

20180311 pmi ipmaV polovině února se sešli prezident České komory PMI Stanislav Bílek a prezidentka IPMA Česká republika Alena Vejsadová u jednoho stolu, aby prodiskutovali možnosti vzájemné spolupráce obou komor. „Schůzka se nesla ve velmi pozitivním duchu a společně jsme hledali především to, co nás spojuje“ říká Stanislav Bílek.

Obě sdružení spojuje především dobrovolnická práce pro projektovou komunitu a snaha přinášet hodnotu projektovým manažerům ve formě zprostředkování informací, znalostí, zkušeností a kontaktů z oblasti projektového řízení v České republice. „Témata, která zajímají naše členy i problémy, které řeší naše instituce, jsou velmi podobné a spolupráce na nich může přinést zajímavé synergie.“ uvedla Alena Vejsadová.

Oba prezidenti se dohodli na několika základních bodech, ve kterých bude spolupráce zahájena téměř okamžitě:

  • Výměna akcí a událostí v kalendářích na webu IPMA a PMI
  • Společná akce na jaře týkající se certifikací
  • Výměna zajímavých a ověřených speakerů a přednášek

Historicky nebylo nikdy k takové spolupráci blíže a těšíme se, až našim členům začneme přinášet její první plody. Sledujte nadále informační kanály PMI.CZ a IPMA.CZ pro další novinky v této oblasti!

Počet realizovaných interních projektů v českých firmách mírně roste, zároveň se zvýšil zejména počet větších, delších a dražších projektů. I tak se ale projekty často nedočkají dostatečné podpory vrcholového managementu a kvůli tomu končí neúspěchem. Vyplývá to z již desátého ročníku průzkumu projektového řízení v České republice za rok 2017, který s podporou České komory PMI uskutečnila poradenská společnost EY. Více o průzkumu zde.

Gratulujeme k již 10. ročníku průzkumu a ke skvělé práci, kterou EY na tomto poli odvádí. Moc se těšíme v PMI.CZ, až nám a našim členům kolegové z EY přijdou výsledky průzkumu představit ve větším detailu. Vždy to rozproudí zajímavou diskuzi mezi praktikujícími projekťáky! 

Ve středu 15.11.2017 jsme díky PwC Česká republika mohli obdivovat nejen velmi zajímavý prostor jejich Experience centra, ale zejména poutavou přednášku Jána Urigy, specialisty na inovace a strategické řízení změn z PwC, na téma „Proč i moudří lidé dělají (někdy) špatná rozhodnutí“.

Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a rezonuje nejen podnikatelským, ale také politickým a veřejným prostorem. Z čeho plyne iracionalita některých našich rozhodnutí? Proč se někdy chováme, přestože vybaveni silným analytickým aparátem a zkušenostmi, jako malé děti?  Je možné se tomu vůbec efektivně bránit nebo dokonce vyhnout? 

Jan Uriga nám během přednášky vysvětlil a na mnoha příkladech z praxe ukázal některé „vzorce chování“ – heuristiky – které náš mozek využívá, aby zrychlil naši reakci a zjednodušil život nám i sobě. Nemohli jsme si přát lepšího průvodce tímto tématem – Jan absolvoval PhD studium v Ústavu experimentální psychologie Slovenské akademie věd se zaměřením na sociální inteligenci a rozhodovací procesy lídrů. Svoje poznatky a zkušenosti využívá při mezinárodních projektech, kde právě změny a inovace naráží na mantinely lidské rezistence. Využívá také modely z behaviorální ekonomie, kterou v rámci PwC sítě rozvíjí.

„Chápat, ale hlavně umět předpovědět lidské chování se dá využít nejen v osobním, ale i pracovním životě. Mnoho firem včetně státních institucí založilo ve své interní struktuře oddělení, která se pro dobro svého byznysu touto tématikou zaobírají.“ říká Ján Uriga.

Jednou z mnoha heuristik, kterým se Jan věnoval, byla např. heuristika dostupnosti (z angl. availability heuristic), kdy máme silnou tendenci upřednostňovat informace, které si při rozhodování snadno vybavíme. Lidé preferují takové informace, se kterými se často setkávají. To může vést k iracionálnímu rozhodnutí právě kvůli zjednodušení či nedostatku informací o daném tématu. Největší zkreslení tak může vyvolat u méně častých událostí nebo témat. Tento jev se často využívá v marketingu, ale setkáváme se s ním čím dál častěji i v politice.

 

Ve středu 8.11. proběhl na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně večer s PMI.CZ na téma Project Management Best Practices & Lessons Learned. Jednalo se o sérii zajímavých přednášek na témata, která silně rezonují dnešním světem projektového řízení. 

Tomáš Szaszi Peter Franík David Krobot

 

Představení PMI a České komory PMI zajistil PMI.CZ Vicepresident pro Brno Tomas Szaszi. Kromě úvodu měl Tomáš připravený pro účastníky večera ještě jeden bonbónek, přednášku o Design Thinkingu. 

 

Velmi zajímavé a určitě také hodně jiskřivé téma, které rozděluje komunitu projektových manažerů už od okamžiku, kdy se poprvé objevilo, přinesl na večerní setkání také Pavel Hrůza. Srovnával přístupy k řízení projektů Waterfall vs. Agile, což ještě opepřil tím, že se do tohoto srovnání pustil v průmyslové oblasti málo představitelné, a to Aerospace. 

Peter Franik představil posluchačům své postřehy o fungování Projektového řízení ve start-upu a poslední z přednášejících, David Krobot, povídal o Project Management praktikách ve své praxi.

 

Mnoho výzkumů se zaměřuje na projektové manažery s dlouholetou praxí. Jak se ale k projektovému řízení tito lidé vlastně dostali? Kde získali vzdělání v projektovém řízení? V současné době probíhá výzkum, který je součástí diplomové práce studentky Vysoké školy ekonomické v Praze. I s Vaší pomocí může odhalit jeden z aspektů těchto otázek. Výzkum si klade za hlavní cíl zjistit, zda a případně jak se absolventi vysokých škol uplatňují v projektovém řízení.

Jakými tématy se výzkum zabývá?

  • Specifiky výuky projektového řízení na vysokých školách v ČR
    • (výuka a praxe, spokojenost s výukou)
  • Prvním zaměstnáním absolventů v projektovém řízení
    • (připravenost absolventů pro výkon povolání, specifika zaměstnavatele)
  • Zjištěním představy absolventů o kariéře v projektovém řízení

Pokud jste v posledních pěti letech zakončili vysokoškolské prezenční navazující magisterské studium, pomozte, prosím, vyplněním dotazníku, které Vám nezabere více než 10 minut a jehož odpovědi jsou zcela anonymní. 

Výsledky výzkumu budou dohledatelné jednak prostřednictvím diplomové práce skrze databázi kvalifikačních prací VŠE, nebo můžete přímo v dotazníku uvést kontakt, kam Vám budou výsledky zaslány.

Děkujeme!