Česká komora PMI

Projekt Vánoce - Česká komora PMI

Pomalu se blíží konec roku. S ním přichází období Vánoc.

A jak se na toto období připravuje správný projekťák?

Hrubý časový rámec včetně základních milníků je pro tento projekt definován a jsou možné pouze změny v pořadí některých dílčích tasků. Také scope je rámcově určen. Možné je variovat s rozpočtem, ale zde záleží, jak dokážete jako projekťák ovlivnit sponzora.

 

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Co se týká alokací členů týmu, tak i zde jsou jistá omezení. Mimo řízení projektu bude nutné, abyste se zapojili také do řešení minimálně některých úkolů. Výhodou je, že celou řadu nabídek externích dodavatelů lze získat z volně dostupných sdělovacích prostředků, aniž byste museli dodavatele předem kontaktovat. Zde je však nutné upozornit, že ne všechny nabídky popisují dodávku do projektu dostatečně přesně někteří potenciální dodavatelé zveřejňují dokonce zcela zavádějící informace. Je třeba také upozornit, že inzerované ceny nemusí obsahovat vše, co od dodávky očekáváte. Pokud je u ceny upozornění "od", raději rovnou tuto nabídku z výběrového řízení vyřaďte.

Tím, že nejsou možné posuny v rámci časového rámce, dochází často ke stresovým situacím. Také dochází k problémům se subdodavateli. I scope se v průběhu dodávky často mění.

Spolu s tím spousta pracovního shonu, předvánoční setkání s projektovým týmem, zástupci dodavatelů, případně zákazníků, podle toho, na které straně zrovna řídíte projekty...

A milníky se neúprosně blíží stejně jako každý rok.

Je ale opravdu nutné zvládnout vše? Dojde k nějakému zlomu, pokud nebude vše perfektní? Které jsou ty nejdůležitější věci v době Vánoc a přelomu roku?

Myslím, že stojí za to se navzdory všem stresům a vnějším vlivům právě v tomto období zastavit.

Klidné Vánoce všem našim čtenářům a rok 2014 ať máte všichni tak dobrý, jak si ho uděláte.

No nic, konec planých řečí, je čas uklízet a péct...