Česká komora PMI

Provozní dokumenty - Česká komora PMI

Česká komora PMI byla založena jako neziskové občanské sdružení, jehož posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice a jako taková se řídí následujícími základními dokumenty:

Dokumenty komory najdete v sekci ke stažení zde.