Česká komora PMI

Práce se sponzory a Kariéra projektového manažera - Česká komora PMI

Ve čtvrtek 16.4.2015 se v prostorách Raiffeisenbank uskutečnila další z cyklu přednášek
České komory PMI "2 v 1". Tentokrát byla tématem Práce se sponzory, přednášená
Standou Bílkem a Kariéra projektového manažera prezentovaná Igorem Luhanem.
Akce se zúčastnilo cca 20 posluchačů a celá akce byla protkána živou diskuzí na obě témata.

 

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

V první části, Práce se sponzory, všechny pobavila ukázka těžké schůzky projekťáka se svým sponzorem - to když na prezentačním plátně za notoricky známé znělky Star Wars Darth Vader plísní svého komandera, když přiletěl "uspíšit jeho práci". Důležitější než zábavné momenty z dílu Návrat Jediho byly ale poznatky a postřehy o řízení vztahu se sponzorem:

  • Poznejte svého sponzora - Jeho vize, představu o cílovém stavu, představu o úspěchu a výkonu; jaké vnímá rizika a bariéry v cestě k cíli; jaké stakeholdery považuje za klíčové a proč; jeho preference komunikace s projektem a s vámi
  • Vychovávejte svého sponzora - Doporučte zdroje informací; jako například tato prezentace ;-) OPATRNĚ na sponzorovo ego!
  • Dohodněte si dopředu role a zodpovědnosti - veďte jej PM procesem a nastavujte vzájemná očekávání; pomáhejte mu v pochopení jeho role; požádejte o pomoc s identifikací rizik a maticí podílníků; zdokumentujte role a zodpovědnosti
  • Komunikujte se svým sponzorem co nejvíce napřímo a otevřeně po celou dobu projektu
  • Prostě buďte se sponzorem parťáky! ;-)

Druhá část přednášky, po networkingové pauze se zákusky a chlebíčky, byla zaměřena na kariéru projektového manažera a jak mu na jeho jednotlivých stupních může PMI pomoci. Igor Luhan seznámil posluchače s širokou paletou možností, které projekťák na své cestě od zelenáče k ostřílenému PMovi může u PMI využívat:

  • Jako začátečník - může navštěvovat Projektový Underground pro získávání zkušeností, networkingu.
  • Jako projektový profesionál který má pravděpodobně certifikaci, má široké praktické zkušenosti a je schopen řídit komplexní a komplikované projekty, se může stát členem PMI.CZ, odebírat newsletter a navštěvovat zajímavé akce komory.
  • Jako elitní leader má bezpochyby skutečnou autoritu v PM, zkušenosti z různých sektorů a typů projektů / programů, má osobnostní charakteristiky k tomu být úspěšný v PM a většinou je kontaktován head-huntery pro konkrétní projekty a programy. V takovém případě si jej jistě najde elitní skupina PM+, do které bezesporu dostane brzy osobní pozvánku.

Obě dvě přednášky můžete najít po přihlášení na webu PMI.CZ, v sekci Sdílené dokumenty komory, sekce Přednášky