Česká komora PMI

Světový kongres PMI v Londýně - Česká komora PMI

Ve dnech 11. - 13. května 2015 se v Londýně konal Světový kongres PMI. Členové České komory PMI Jiří Krátký a Jan Doležal se rozhodli, že nás budou formou informovat o nejdůležitějších sděleních i zajímavostech, které na kongresu zazní. Úvodní videopozdrav z Londýna můžete shlédnout zde.

Hlavní přednášku prvního dne kongresu na téma "Záměrná slepota" měla Margaret Heffernan. Podle průzkumu, který Margaret zmínila, až 85% zaměstnanců nesděluje nadřízeným problémy, o kterých ví. Přenášku na TEDx o záměrné slepotě můžete shlédnout zde.

Podívejte se na souhrnný komentář k programu prvního dne od Jana Doležala.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Jedním z účastníků kongresu z České republiky byl i Aleš Vejvoda, který řídí projektové portfolio v Komerční bance. Krátký rozhovor s Alešem Vejvodou je k dispozici zde.

Hlavním řečníkem druhého dne kongresu byl globální stratég Parag Khana, který hovořil o budoucím světě propojené komplexity a globálních trendech do roku 2020. Pozornost věnoval mimo jiné velkým městům, které jsou nositeli inovací. Londýn je v tomto trandu dobrým příkladem. Jiří Krátký komentuje rozdíl mezi pražskou Opencard a londýnskou Oystercard i přednášku Paraga Khany zde.

Na hodnocení kongresu jsme se zapetali Zuzany Skurkové, která 8 let vedla projekty a projektovou kancelář ve společnosti Slovenská sporitel´ňa.

Program dále pokračoval dílčími workshopy a přednáškami v různých paralelních proudech. Např. Tim Wasserman z IPS Learning zabýval problematikou získávání top talentů pro naše projekty a organizace. Klíčovým sdělením, podpořeným mnoha praktickými zkušenostmi je to, že ti, kteří mají talent, něco umí, si vybírají, kde chtějí pracovat. Nejúspěšnějšími lídry jsou podle Tima ti, kteří investují svůj čas do poznávání svých lidí, jejich zájmů, potřeb a očekávání a snaží se svá zjištění maximálně provázat s jejich prací.

Dalším velmi zajímavým příspěvkem bylo zamyšlení Terryho Cook-Daviese z HSI, zda více záleží na vyspělosti procesu nebo schopnosti jej provádět. Podstatou sdělení bylo, že je rozhodně lepší být schopen dělat nové věci, než neustále pilovat k dokonalosti stávající věci. A velmi silně zaznělo konstatování, že by se organizace měly velmi soustředit na schopnosti sponzorů zastávat své role sponzorů.

V závěrečném videokomentáři se mimo jiné dozvíte o příspěvcích zaměřených na řízení programů a portfolií.

Příští rok kongres PMI proběhne opět v květnu, tentokrát v Barceloně.