Česká komora PMI

Sponzorství - Česká komora PMI

SPONZORING

Činnost České komory PMI je postavena na práci dobrovolníků, podpoře spřízněných organizací, které nám zdarma poskytují prostor pro naše akce a na finančních darech sponzorů.

Sponzorské dary nám umožňují financovat přednášky zajímavých osobností z domova i ze zahraničí a pokrýt několikatisícový roční náklad na sídlo a provoz komory.

Budeme rádi, pokud podpoříte naši věc a stanete se našim sponzorem.

Můžete si vybrat ze tří základních úrovní sponzorství: 

BRONZOVÝ SPONZOR (5 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na 1 měsíc do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem do jednoho vydání našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

STŘÍBRNÝ SPONZOR (10 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na půl roku do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem do šesti vydání našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

ZLATÝ SPONZOR (20 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na celý rok do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem celoročně do našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

Rádi s Vámi prodiskutujeme další možnosti sponzoringu, pokud máte specifičtější požadavky.

Seznámíme vás samozřejmě se způsobem využití Vašeho daru a představíme Vám hospodaření komory.

PUBLIKACE UPOUTÁVEK V NEWSLETTERU

Rádi umístíme KDYKOLIV do našeho Newsletteru upoutávku na Vaši akci formou banneru. Parametry banneru: 13x3 cm; formát .png; 300 DPI

Vámi propagovaná služba musí splnit následující:

 • Poskytnete našim členům slevu nejméně ve výši ½ členského poplatku, tj. 1 300 Kč bez DPH (65 USD)
 • Služba musí představovat hodnotu pro členy 

O umístění Vaší propagace rozhodne řídící výbor do 1 měsíce od podání žádosti.

V případě, že máte zájem o detailnější informace, kontaktujte nás prosím na 

PUBLIKACE UPOUTÁVEK NA VAŠE ŠKOLENÍ V NAŠEM KALENDÁŘI 

Jste firma poskytující školení pro projektové manažery? Rádi umístíme do našeho kalendáře upoutávky na Vaše školení! 

Vámi propagovaná školení musí splnit následující:

 • Vaše školení musí být zaměřeno na rozvíjení projektových manažerů v některé z oblastí PMI Talent Triangle (TM) - podrobnosti zde  
 • Vaše školení musí vycházet z principů a standardů PMI - podrobnosti zde
 • Vaše školení musí být v souladu s Etickým kodexem PMI - podrobnosti zde 

V případě, že máte zájem o publikace školení v našem kalendáři, kontaktujte nás prosím na