Česká komora PMI

Kdo jsme - Česká komora PMI

Česká komora PMI byla založena jako neziskové občanské sdružení, jehož posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Základními cíli sdružení jsou zejména:
1.gg Vědomá, aktivní a soustavná podpora praxe, vědy a profese projektového řízení v České republice
2. Soustavný rozvoj nejvýznamnějších témat v oblasti projektového řízení
3. Udržování kontaktů s celosvětovou komunitou a sledování aktuálního vývoje
4. Podpora sdílení znalostí mezi odborníky projektového řízení
5. Sběr informací od regionálních organizací o trendech v projektovém řízení
6. Budování a udržování vztahů s obdobnými organizacemi v širším regionu, včetně např. vzájemného poskytování reklamy a výměny řečníků
7. Podpora legitimních zájmů místní komunity v oblasti projektového řízení na celosvětové úrovni
8. Nabízet příležitosti profesionálního rozvoje
9. Nabízet příležitosti k udržení akreditace PMI
10. Podporovat projektové manažery při orientaci na trhu práce