Česká komora PMI

Certifikace - Česká komora PMI

PMI nabízí komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní zkušeností, který podpoří jejich kariérní růst. V současnosti je k dispozici osm certifikací:

  • Project Management Professional (PMP)®
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
  • Program Management Professional (PgMP)®
  • Portfolio Management Professional (PfMP)®
  • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
  • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)SM
  • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Project Management Professional (PMP)®

Certifikace PMP prokazuje mistrovskou úroveň dovedností potřebných pro řízení projektu. Držitelé certifikace PMP objektivně dosahují lepšího platového ohodnocení než jejich necertifikované protějšky. Pro získání certifikace PMP je nutné splnit požadavky, které objektivně zhodnotí zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti uchazeče.

Přehled kursů k přípravě na tuto úroveň najdete na http://mypmi.eu/?MenuID=16&Detail=1&ItemID=21.

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Certifikace CAPM je navržena speciálně pro členy projektových týmů. Certifikace CAPM má za cíl zlepšit celkový úspěch projektu tím, že zajistí dostatečnou znalost projektového řízení i v rámci projektového týmu. Uchazeč o certifikaci CAPM, musí splnit příslušné požadavky na vzdělání a odborné znalosti. Narozdíl od jiných certifikací však uchazeč nepotřebuje prokazovat předchozí zkušenosti v oboru. Musí také složit zkoušky, které hodnotí jeho znalosti standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Přehled kursů k přípravě na tuto úroveň najdete na http://mypmi.eu/?MenuID=16&Detail=1&ItemID=21.

Program Management Professional (PgMP)®

Certifikace PgMP nabízí první osvědčení PMI, které prokazuje dovednosti jak v oblastech řízení projektů, tak i programů. Předpokladem získání této certifikace je splnění podmínek v oblasti zkušeností, vzdělání a odborných znalostí a absolvování přísného procesu posouzení žádosti uchazeče o certifikaci a tří vyhodnocení. Certifikace CAPM, PMP nebo PMP-SP nejsou pro získání certifikace PgMP nutné.

Portfolio Management Professional (PfMP)®

Certifikace PfMP slouží držiteli k prokázání schopnosti koordinovaně řídit jedno či více portfolií k dosahování cílů organizace. Tyto osoby jsou zodpovědné za realizaci Portfolio Management procesů, komunikaci celkového vývoje portfolia důležitým zainteresovaným stranám napříč organizací a tvorbu doporučení k dalšímu rozvoji portfolia. Zatímco projektový a programový manažeři se typicky soustředí na to "dělat věci správně", úkolem manažera portfolia je pomoci organizaci "dělat ty správné věci".

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-ACP musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti Agile projektového řízení. A to především v oblastech postupného plánování, iterativní a inkrementální dodávky, rychlé a pružné reakce na změnu a otevřené komunikace mezi zúčastněnými subjekty.

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)SM

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-PBA musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti efektivní práce se zainteresovanými stranami (stakeholdery) za účelem definice jejich požadavků, utváření výstupu projektů a vedení k dosažení přínosů projektů.

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-RMP musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti identifikování a hodnocení rizik projektů při současném plánování nápravných akcí a zhodnocování příležitostí.

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-SP musí prokázat své znalosti, dovednosti a zkušenosti v oboru oblasti plánování projektů. PMI-SP poskytuje odborné znalosti zejména pro tvorbu a udržování časových harmonogramů projektu.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.