<< Back

Pozvánka na členskou schůzi PMI CZ a výzva k účasti ve volbách

Blog

Pozvánka na členskou schůzi PMI CZ a výzva k účasti ve volbách

Vážené členky a vážení členové, 

zveme vás na členskou schůzi České komory PMI (dále jen PMI CZ), která se uskuteční 22. března 2023 v 17:00. 

V rámci konání členské schůze se uskuteční volby do orgánů  PMI CZ. Čl enská schůze a volby proběhnou elektronicky.

Jako členky a členové PMI CZ budete  na dva roky volit 

  • Prezidenta
  • Viceprezidenta pro rozvoj
  • Viceprezidenta pro lokální aktivity

Profily všech kandidátů budou umístěny na webu.

  

Řádná členská schůze dne 22. 3. 2023 proběhne dle tohoto programu : 

1.      17:00 zahájení řádné schůze 

2.      17:30 Okamžité svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů 

3.      17:30   Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu (15min) 

4.      17:45   Prezentace  

           a.         17:45  zpráva o činnosti komory v roce 2023 a plán aktivit 2023 (45min) 

           b.         18:30  zpráva o hospodaření komory v roce 2023 a rozpočet na 2023 (15min) 

           c.         18:45  zpráva kontrolního výboru (15 min)  

5.      19:00  Volby členů výboru výboru 

           a.         19:00  prezentace kandidátů (15 min) 

           b.         19:15  uzavření elektronického hlasování a prezentace výsledků voleb (15 min) 

6.      19:30 Ukončení členské schůze a řádných doplňovacích voleb do orgánů České komory PMI, z.s.    

Hlasovací lístky obdržíte v dostatečném předstihu před dnem voleb elektronicky na email, který jste si zaregistrovali u PMI při zřízení či obnově členství.  

Elektronické hlasování bude umožněno v den voleb v úterý 22.3.2023 od 6:00 do 19:15. V čase 19.15 bude elektronické hlasování ukončeno a v rámci členské schůze budou sečteny hlasy a oznámeny výsledky voleb. 

Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na Nominační výbor ( nominacni.vybor@pmi.cz), který je zodpovědný za přípravu a realizaci voleb 2023 do PMI CZ.   

  

S pozdravem, 

Vaše Česká komora PMI

Search

Categories

View the archives

Hlasujte o projektech i vy!

Vaše příležitost změnit svět začíná zde.

Hlasujte zde