<< Back

Pozvánka na členskou schůzi PMI CZ a výzva k účasti ve volbách

Blog

Pozvánka na členskou schůzi PMI CZ a výzva k účasti ve volbách

Vážené členky a vážení členové, 

zveme vás na členskou schůzi České komory PMI (dále jen PMI CZ), která se uskuteční 22. března 2023 v 17:00. 

V rámci konání členské schůze se uskuteční volby do orgánů  PMI CZ. Čl enská schůze a volby proběhnou elektronicky.

Jako členky a členové PMI CZ budete  na dva roky volit 

  • Prezidenta
  • Viceprezidenta pro rozvoj
  • Viceprezidenta pro lokální aktivity

Profily všech kandidátů budou umístěny na webu.

  

Řádná členská schůze dne 22. 3. 2023 proběhne dle tohoto programu : 

1.      17:00 zahájení řádné schůze 

2.      17:30 Okamžité svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů 

3.      17:30   Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu (15min) 

4.      17:45   Prezentace  

           a.         17:45  zpráva o činnosti komory v roce 2023 a plán aktivit 2023 (45min) 

           b.         18:30  zpráva o hospodaření komory v roce 2023 a rozpočet na 2023 (15min) 

           c.         18:45  zpráva kontrolního výboru (15 min)  

5.      19:00  Volby členů výboru výboru 

           a.         19:00  prezentace kandidátů (15 min) 

           b.         19:15  uzavření elektronického hlasování a prezentace výsledků voleb (15 min) 

6.      19:30 Ukončení členské schůze a řádných doplňovacích voleb do orgánů České komory PMI, z.s.    

Hlasovací lístky obdržíte v dostatečném předstihu před dnem voleb elektronicky na email, který jste si zaregistrovali u PMI při zřízení či obnově členství.  

Elektronické hlasování bude umožněno v den voleb v úterý 22.3.2023 od 6:00 do 19:15. V čase 19.15 bude elektronické hlasování ukončeno a v rámci členské schůze budou sečteny hlasy a oznámeny výsledky voleb. 

Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na Nominační výbor ( nominacni.vybor@pmi.cz), který je zodpovědný za přípravu a realizaci voleb 2023 do PMI CZ.   

  

S pozdravem, 

Vaše Česká komora PMI

Search

Categories

View the archives

Thank you for completing our survey!

Click below to view Eric's presentation and other items related to Office 365 and Project Online!

Presentation