<< Back

Školy 2

Blog

Česká komora PMI nabízí nepovinný předmět pro střední školy -
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ŽIVOT

Představujeme studentům projektové řízení jako ATRAKTIVNÍ DOVEDNOST založenou na TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI a SYSTEMATICKÉM PŘÍSTUPU, kombinující znalosti z mnoha oborů.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ JE KONKURENČNÍ VÝHODA PRO ŽIVOT.  Dejte vašim studentům náskok před ostatními!


Stáhněte si leták, shrnující všechny informace.

Tématický plán předmětu ke stažení.

STUDENTI ZÍSKAJÍ:

  • ZÁKLADNÍ ZNALOSTI z projektového řízení
  • DOVEDNOSTI a NÁSTROJE využitelné daleko za hranicemi projektového řízení (např. z psychologie, finanční gramotnosti,…)
  • JEDNODUCHÝ SYSTÉM POUŽITELNÝ pro VŠECHNY druhy aktivit/projektů
  • PRAKTICKÉ PŘÍKLADY a CVIČENÍ Z REÁLNÉHO ŽIVOTA

Vše zábavnou formou a s nadhledem!


JAK TO FUNGUJE?

  • Připravili jsme VÝUKOVÉ MATERIÁLY A OSNOVY PRO PEDAGOGY, které nabízíme zdarma všem školám.
  • BEZPLATNĚ ZAŠKOLÍME jednoho pedagoga ze školy.
  • Nabízíme vyučujícím BEZPLATNÉ KONZULTACE.
  • Usilujeme o získání grantu pro financování vzdělávání pedagogů

Zkušenosti z výuky můžete shlédnout v krátkém videu. https://www.youtube.com/watch?v=To0a9Ar046o

Pokud máte o předmět zájem nebo se chcete jen zeptat, ozvěte se nám, rádi naplánujeme společné setkání.

pmiskoly.jpg 

KONTAKTY

Kontakt se školami:

Michaela Kovářová
michaela.kovarova@pmi.cz

Program manager:

Jaroslava Michálková

jaroslava.michalkova@pmi.cz

 

MEDAILONKY ČLENŮ TÝMU:

Jarka:

Projektový manažer v oblasti HR u předního výrobce stavebních strojů, který má centrálu v České republice. Ráda zlepšuje procesy a pomáhá studentům pochopit základy projektového řízení. Jarka je členka řídícího výboru České komory PMI.

Vojta:
Projektový manažer u jednoho z předních dodavatelů a integrátorů informačních technologií. Rád by pomohl co nejvíce žákům osvojit si základy projektového řízení pro každodenní využití.

Petr:

Programový manažer v nadnárodní IT firmě u divize zajišťující SaaS řešení pro zákazníky. Baví ho živá interakce se studenty a jejich upřímná zpětná vazba na věci, které starší generace bere jako neměnné a pevně dané.

Míša:

HR Lead a Projektový manažer v IT consultingové společnosti. Ráda by zlepšila mezi studenty středních škol povědomí o projektovém řízení, které jim pomůže v běžném životě a zároveň i rozšíří obzory při výběru jejich dalšího vzdělávání.  

Katka:

Projektový manažer v IT firmě s celosvětovou působností. Projektové řízení chápe jako nedílnou součást kontinuálně se proměňující společnosti a má zájem se podílet na integraci objasnění jeho struktury do běžné školní výuky tak, aby mohli studenti vědomě využít jeho principy, postupy a nástroje.

 

  books

Spolupráce s vysokými školami

Česká komora PMI v souladu se svou strategií rozvijí spolupráci s veřejnými vysokými školami a univerzitami v ČR. Cílem je zapojit studenty a pedagogy vysokých škol do dění profesního světa i do aktivit komory, a to za účelem osvěty v oblasti výuky a praxe projektového řízení na obou stranách. Česká komora PMI má zájem podpořit výuku a rozvoj výuky projektového řízení na vysokých školách a univerzitách v ČR.

Spolupráce České komory PMI s vysokými školami a univerzitami v ČR se zatím odehrává na platformě zvaných přednášek a diskuze Projektového undergroundu. Významným pojítkem mezi komorou a vysokými školami je také spolupráce komory se  Studentským klubem projektového řízení, jehož členové jsou z řad studentů vysokých škol a univerzit.

Česká komora PMI dosud navázala spolupráci s těmito vysokými školami a univerzitami:

cvut czu vse zup utb

Kde studovat projektové řízení

Výuka projektového řízení probíhá v podobě základního kurzu s úvodní informací na většině ekonomických fakult vysokých škol a univerzit v ČR, a to v rámci výuky managementu a operačního výzkumu (ekonomicko-matematických metod). Hlubší a systematičtější výuce projektového řízení se věnují jen některé školy. Širší a ucelené studium s jasnou vazbou na současnou praxi a teorii projektového řízení lze zejména najít na následujících vysokých školách a univerzitách:

Zde uvedený seznam jistě není úplný – jsou uvedeny nejznámější školy a obory. Na základě návrhu jej rádi doplníme.

Search

Categories

View the archives

Thank you for completing our survey!

Click below to view Eric's presentation and other items related to Office 365 and Project Online!

Presentation