<< Back

Školy 2

Blog

Česká komora PMI nabízí nepovinný předmět pro střední školy -
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO ŽIVOT

Představujeme studentům projektové řízení jako ATRAKTIVNÍ DOVEDNOST založenou na TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI, KOMUNIKACI a SYSTEMATICKÉM PŘÍSTUPU, kombinující znalosti z mnoha oborů.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ JE KONKURENČNÍ VÝHODA PRO ŽIVOT.  Dejte vašim studentům náskok před ostatními!


Stáhněte si leták, shrnující všechny informace.

Tématický plán předmětu ke stažení.

STUDENTI ZÍSKAJÍ:

  • ZÁKLADNÍ ZNALOSTI z projektového řízení
  • DOVEDNOSTI a NÁSTROJE využitelné daleko za hranicemi projektového řízení (např. z psychologie, finanční gramotnosti,…)
  • JEDNODUCHÝ SYSTÉM POUŽITELNÝ pro VŠECHNY druhy aktivit/projektů
  • PRAKTICKÉ PŘÍKLADY a CVIČENÍ Z REÁLNÉHO ŽIVOTA

Vše zábavnou formou a s nadhledem!


JAK TO FUNGUJE?

  • Připravili jsme VÝUKOVÉ MATERIÁLY A OSNOVY PRO PEDAGOGY, které nabízíme zdarma všem školám.
  • BEZPLATNĚ ZAŠKOLÍME jednoho pedagoga ze školy.
  • Nabízíme vyučujícím BEZPLATNÉ KONZULTACE.
  • Usilujeme o získání grantu pro financování vzdělávání pedagogů

Zkušenosti z výuky můžete shlédnout v krátkém videu. https://www.youtube.com/watch?v=To0a9Ar046o

Pokud máte o předmět zájem nebo se chcete jen zeptat, ozvěte se nám, rádi naplánujeme společné setkání.

pmiskoly.jpg 

KONTAKTY

Kontakt se školami:

Michaela Kovářová
michaela.kovarova@pmi.cz

Program manager:

Jaroslava Michálková

jaroslava.michalkova@pmi.cz

 

MEDAILONKY ČLENŮ TÝMU:

Jarka:

Projektový manažer v oblasti HR u předního výrobce stavebních strojů, který má centrálu v České republice. Ráda zlepšuje procesy a pomáhá studentům pochopit základy projektového řízení. Jarka je členka řídícího výboru České komory PMI.

Vojta:
Projektový manažer u jednoho z předních dodavatelů a integrátorů informačních technologií. Rád by pomohl co nejvíce žákům osvojit si základy projektového řízení pro každodenní využití.

Petr:

Programový manažer v nadnárodní IT firmě u divize zajišťující SaaS řešení pro zákazníky. Baví ho živá interakce se studenty a jejich upřímná zpětná vazba na věci, které starší generace bere jako neměnné a pevně dané.

Míša:

HR Lead a Projektový manažer v IT consultingové společnosti. Ráda by zlepšila mezi studenty středních škol povědomí o projektovém řízení, které jim pomůže v běžném životě a zároveň i rozšíří obzory při výběru jejich dalšího vzdělávání.  

Katka:

Projektový manažer v IT firmě s celosvětovou působností. Projektové řízení chápe jako nedílnou součást kontinuálně se proměňující společnosti a má zájem se podílet na integraci objasnění jeho struktury do běžné školní výuky tak, aby mohli studenti vědomě využít jeho principy, postupy a nástroje.

 

  books

Spolupráce s vysokými školami

Česká komora PMI v souladu se svou strategií rozvijí spolupráci s veřejnými vysokými školami a univerzitami v ČR. Cílem je zapojit studenty a pedagogy vysokých škol do dění profesního světa i do aktivit komory, a to za účelem osvěty v oblasti výuky a praxe projektového řízení na obou stranách. Česká komora PMI má zájem podpořit výuku a rozvoj výuky projektového řízení na vysokých školách a univerzitách v ČR.

Spolupráce České komory PMI s vysokými školami a univerzitami v ČR se zatím odehrává na platformě zvaných přednášek a diskuze Projektového undergroundu. Významným pojítkem mezi komorou a vysokými školami je také spolupráce komory se  Studentským klubem projektového řízení, jehož členové jsou z řad studentů vysokých škol a univerzit.

Česká komora PMI dosud navázala spolupráci s těmito vysokými školami a univerzitami:

cvut czu vse zup utb

Kde studovat projektové řízení

Výuka projektového řízení probíhá v podobě základního kurzu s úvodní informací na většině ekonomických fakult vysokých škol a univerzit v ČR, a to v rámci výuky managementu a operačního výzkumu (ekonomicko-matematických metod). Hlubší a systematičtější výuce projektového řízení se věnují jen některé školy. Širší a ucelené studium s jasnou vazbou na současnou praxi a teorii projektového řízení lze zejména najít na následujících vysokých školách a univerzitách:

Zde uvedený seznam jistě není úplný – jsou uvedeny nejznámější školy a obory. Na základě návrhu jej rádi doplníme.

Search

Categories

View the archives

Přihlaste se do soutěžě!

Vaše příležitost změnit svět začíná zde.

Přihlaste se zde