<< Back

SOUTĚŽ UDRŽITELNÉ PROJEKTY

Blog

spm logo


SOUTĚŽ UDRŽITELNÉ PROJEKTY 2022

Profesní organizace projektových manažerů v České a Slovenské republice PMI CZ/SK, IPMA CZ/SK a Komory PM vyhlašují i pro tento rok soutěž o nejinspirativnější projekt v oblasti udržitelnosti.


Věnujete se projektům s dlouhodobým dopadem?

Znáte udržitelný projekt nebo jste byli přímo jeho součástí?

Nominujte projekt do soutěže a inspirujte ostatní projektové manažery v České a Slovenské republice.

 

 

🏆

CO MŮŽETE VYHRÁT?


1. Účast na Konferenci projektový management ve Zlíně (včetně ubytování)

2. Bezplatná roční účast na akcích PMI CZ

3. Certifikace IPMA D či sleva 150€ na libovolnou certifikaci IPMA

4. Konzultace/mentoring s odborníkem z profesní organizace dle svého výběru

5. Pozvání do podcastu PMI CZ – Projekťáci bez cenzuryPŘIHLAŠTE SE DO SOUTĚŽE


vyplněním TOHOTO FORMULÁŘE

Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2023

Prezentace projektů: únor - březen 2023 (online)

Vyhlášení nejinspirativnějších projektů: duben – květen 2023 (online)

 

poster upravene datum

 


Pro Vaši inspiraci - zde jsou vítězové loňského ročníku


PLANETA NAŠIM DĚTEM 🌎
Úspěšná iniciativa zaměřená na omezení množství odpadu z výplňového a obalového materiálu s cílem nového využití. Do projektu se zapojilo několik obcí, institucí i samotných e-shopů.


PROGRAM KOORDINÁTORŮ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ 👩‍💻
V rámci této iniciativy společensky zodpovědné technologické společnosti dosáhly rozvoje digitálních kompetencí učitelů a žáků a podpořily školy na Slovensku v digitální transformaci.


SADÍME BUDÚCNOSŤ 🌳
Udržitelný projekt zaměřený na výsadbu starých krajových odrůd a následnou péči. Cílem je podpora regionálních produktů k oživení původních odrůd místních předků.OBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Soutěží se ve dvou kategoriích a to v kategorii „Komise“, kde je vybrán projekt, který získal od
komise nejvíce bodů. Druhou oblastí je oblast „Veřejnost“, ve které hlasují účastníci soutěže, diváci a
široká veřejnost dále na komunikačních platformách za pomoci bodové škály 0-5. Hlasy jsou v této
oblasti pro každý projekt zprůměrovány a je následně vybrán nejlepší projekt v oblasti „Veřejnost“.

2. Soutěžící přihlásí svůj projekt se všemi náležitostmi prostřednictvím Microsoft Forms
( https://forms.office.com/r/YL510CvPkA), kde bude dále projekt posouzen projektovým týmem, zda
splňuje všechny podmínky soutěže a neporušuje všeobecné zásady etického kodexu. Dále soutěžící
připraví informační jednostránkový dokument, kde bude projekt prezentován veřejnosti na
komunikačních platformách. Pořadatel při porušení některé z podmínek etického kodexu může
uplatnit právo projekt zamítnut. Pokud je projekt v pořádku, je přidělen mezi ostatní projekty a
soutěžící je informován o detailech soutěžního dne.

3. Projekty jsou prezentovány před ostatními soutěžícími společně s dalšími účastníky a před
odbornou komisí za oblasti udržitelnosti a projektového řízení.

4. Projekt je hodnocen čtyřčlennou komisí v rámci udržitelnosti dle hodnot ESG a kvality projektu.
Hodnoceno je udržitelné přistupování k projektu ve všech jeho částech od předprojektové fáze až po
část hodnocení projektu, a to tedy poprojektovou fázi. Počet přidělených bodů je 5 za každého
hodnotitele. V součtu tedy maximálně 20 bodů pro projekt.
Projekt je hodnocen v rámci jeho celkové kvality. Počet přidělených bodů je 5 za každého
hodnotitele.V součtu tedy maximálně 20 bodů pro projekt.

5. Hodnocení projektu veřejností: Účastníci po ukončení prezentace hodnotí všechny projekty, dle
hodnotící stupnice 1-5 hvězd podle toho, jak projekt shledávají kvalitním a udržitelným. Účastníky
tvoří všichni přihlášení k prezentaci společně s diváky. Do této oblasti dále hlasuje i široká veřejnost
EX-POST. Každý návštěvník může projektu přidělit v součtu maximálně 5 hvězd. Jednotlivé hlasy za
soutěžící den i za hlasování EX-POST jsou dále zprůměrovány.

TABULKA


6. Na základě vyhodnocení soutěže je provedeno vyhlášení. Soutěžícím jsou předány odměny dle
jejich umístění. Vyhlášení je provedeno na sociálních sítích spolupracujících profesních organizací.
Soutěžící jsou o výhře informováni.

Search

Categories

View the archives

Přihlaste se do soutěžě!

Vaše příležitost změnit svět začíná zde.

Přihlaste se zde