Pozvánka na členskou schůzi PMI CZ a výzva k účasti ve volbách

Vážené členky a vážení členové, 

zveme vás na členskou schůzi České komory PMI (dále jen PMI CZ), která se uskuteční 3. dubna 2024 v 17:00. 

V rámci konání členské schůze se uskuteční volby do orgánů PMI CZ. Členská schůze a volby proběhnou elektronicky.

Jako členky a členové PMI CZ budete na dva roky volit:

 • Viceprezidenta pro provoz
 • Viceprezidenta pro programy
 • Viceprezidenta pro profesní rozvoj a vzdělávání
 • Viceprezidenta pro finance

Profily všech kandidátů uvedeny níže.

  

Řádná členská schůze dne 3. 4. 2024 proběhne dle tohoto programu: : 

 1. 17:00 - Zahájení řádné schůze 
 2. 17:30 - Okamžité svolání náhradní členské schůze, pokud nebude přítomna nadpoloviční většina členů 
 3. 17:30 - Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu (15min) 
 4. 17:45 - Prezentace  
  1. 17:45 - Zpráva o činnosti komory v roce 2023 a plán aktivit 2024 (40min) 
  2. 18:25 - Zpráva o hospodaření komory v roce 2023 a rozpočet na 2024 (15min) 
  3. 18:40 - Zpráva kontrolního výboru (15 min)  
 5. 18:55 - Návrh na změnu sídla (adresy) a s ní související aktualizaci stanov
 6. 19:00 - Volby členů výboru výboru 
  1. 19:00  prezentace kandidátů (15 min) 
  2. 19:15  uzavření elektronického hlasování a prezentace výsledků voleb (15 min) 
 7. 19:30 - Ukončení členské schůze a řádných doplňovacích voleb do orgánů České komory PMI, z.s.    

Hlasovací lístky obdržíte v dostatečném předstihu před dnem voleb elektronicky na email, který jste si zaregistrovali u PMI při zřízení či obnově členství.  

Elektronické hlasování bude umožněno v den voleb ve středu 3.4.2023 od 6:00 do 19:15. V čase 19:15 bude elektronické hlasování ukončeno a v rámci členské schůze budou sečteny hlasy a oznámeny výsledky voleb.

Veškeré nominace a dotazy prosím směřujte na Nominační výbor (nominacni.vybor@pmi.cz), který je zodpovědný za přípravu a realizaci voleb 2024 do PMI CZ.   

S pozdravem, 

Vaše Česká komora PMI