Česká komora PMI

Blog - Česká komora PMI

Blog

Seznam autorizovaných školitelů PMI (R.E.P.  – Registered Education Partner) v ČR:

Shine Consulting s.r.o

Oulehla 443

Pozořice

CZE

Josef Hajkr

+420 739 428 854

http://www.shine.cz

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

PMI nabízí komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní zkušeností, který podpoří jejich kariérní růst. V současnosti je k dispozici osm certifikací:

 • Project Management Professional (PMP)®
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
 • Program Management Professional (PgMP)®
 • Portfolio Management Professional (PfMP)®
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)SM
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Project Management Professional (PMP)®

Certifikace PMP prokazuje mistrovskou úroveň dovedností potřebných pro řízení projektu. Držitelé certifikace PMP objektivně dosahují lepšího platového ohodnocení než jejich necertifikované protějšky. Pro získání certifikace PMP je nutné splnit požadavky, které objektivně zhodnotí zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti uchazeče.

Přehled kursů k přípravě na tuto úroveň najdete na http://mypmi.eu/?MenuID=16&Detail=1&ItemID=21.

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Certifikace CAPM je navržena speciálně pro členy projektových týmů. Certifikace CAPM má za cíl zlepšit celkový úspěch projektu tím, že zajistí dostatečnou znalost projektového řízení i v rámci projektového týmu. Uchazeč o certifikaci CAPM, musí splnit příslušné požadavky na vzdělání a odborné znalosti. Narozdíl od jiných certifikací však uchazeč nepotřebuje prokazovat předchozí zkušenosti v oboru. Musí také složit zkoušky, které hodnotí jeho znalosti standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Přehled kursů k přípravě na tuto úroveň najdete na http://mypmi.eu/?MenuID=16&Detail=1&ItemID=21.

Program Management Professional (PgMP)®

Certifikace PgMP nabízí první osvědčení PMI, které prokazuje dovednosti jak v oblastech řízení projektů, tak i programů. Předpokladem získání této certifikace je splnění podmínek v oblasti zkušeností, vzdělání a odborných znalostí a absolvování přísného procesu posouzení žádosti uchazeče o certifikaci a tří vyhodnocení. Certifikace CAPM, PMP nebo PMP-SP nejsou pro získání certifikace PgMP nutné.

Portfolio Management Professional (PfMP)®

Certifikace PfMP slouží držiteli k prokázání schopnosti koordinovaně řídit jedno či více portfolií k dosahování cílů organizace. Tyto osoby jsou zodpovědné za realizaci Portfolio Management procesů, komunikaci celkového vývoje portfolia důležitým zainteresovaným stranám napříč organizací a tvorbu doporučení k dalšímu rozvoji portfolia. Zatímco projektový a programový manažeři se typicky soustředí na to "dělat věci správně", úkolem manažera portfolia je pomoci organizaci "dělat ty správné věci".

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-ACP musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti Agile projektového řízení. A to především v oblastech postupného plánování, iterativní a inkrementální dodávky, rychlé a pružné reakce na změnu a otevřené komunikace mezi zúčastněnými subjekty.

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)SM

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-PBA musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti efektivní práce se zainteresovanými stranami (stakeholdery) za účelem definice jejich požadavků, utváření výstupu projektů a vedení k dosažení přínosů projektů.

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-RMP musí prokázat své znalosti a zkušenosti v oblasti identifikování a hodnocení rizik projektů při současném plánování nápravných akcí a zhodnocování příležitostí.

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-SP musí prokázat své znalosti, dovednosti a zkušenosti v oboru oblasti plánování projektů. PMI-SP poskytuje odborné znalosti zejména pro tvorbu a udržování časových harmonogramů projektu.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Členství v České komoře PMI Vás propojí s místní sítí odborníků v oblasti projektového řízení. Podpoříme Váš odborný rozvoj a budete mít příležitost se setkávat s kolegy pracujícími v různých odvětvích prostřednictvím společných aktivit a vzdělávacích programů.


Přínos členství v České komoře PMI:

 • platforma pro sdílení zkušeností z projektového řízení,
 • kontakt s kolegy oboru v rámci České republiky napříč různými odvětvími (nejen IT),
 • posilování vazeb s odborníky s  certifikací PMI,
 • příležitost pro získání certifikace PMI,
 • udržování a rozvoj kontaktů s globální komunitou PMI,
 • přístup k informacím z místních organizací o trendech v projektovém řízení,
 • podpora vašeho názoru projektového vedoucího prostřednictvím spolehlivé globální organizace,
 • pomoc projektovým manažerům v jejich orientaci na trhu práce.


Jako člen PMI získáte řadu výhod, které podpoří nejen váš kariérní růst, ale i váš úspěch obecně:

 • Přístup k exkluzivním informacím dostupným na webu PMI.org
 • Digitální edice Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) a dalších publikací PMI, které si můžete stáhnout do počítače
 • Sdílení znalostí a navazování kontaktů přes jednotlivé komory PMI a „Communities of Practice“
 • Online přístup ke knihám a článkům o podnikání a řízení projektů
 • Příležitost dobrovolné činnosti v různých komunitách PMI, certifikačním nebo výzkumném programu a dalších oblastech
 • PM Network® - populární měsíčně vycházející publikace zabývající se novinkami a trendy v oboru projektového řízení.
 • PMI Today® - populární měsíčně vycházející zpravodaj zaměřený na zprávy a události z organizace PMI.
 • Project Management Journal®zpravodaj přinášející informace o posledních výzkumech, teoriích a dalších akademických aktivitách dotýkajících se projektového řízení.
 • Přístup k prémiovým článkům, nástrojům a vzorovým dokumentům na komunitním webu ProjectManagement.com.
 • Slevy na certifikační zkoušky PMI a jejich obnovu.
 • Volně dostupná školení v podobě e-learningu
 • a mnoho dalších …

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Jste-li již v současnosti členem PMI a přejete si připojit se k České komoře PMI, pak prosím:

 • přihlašte se ke svému účtu na webu PMI.org a otevřete si sekci PMI Local Chapters;
 • v seznamu zemí zvolte Czech Republic;
 • klikněte na tlačítko Join a postupujte dále dle uvedených instrukcí.

Stávající členové PMI se mohou připojovat k místním komunitám kdykoliv před obdobím, kdy jim zbývá méně než tři měsíce do doby vypršení jejich členství. Chcete-li se přidat k naší komunitě, ale nejste zatím členem PMI, navštivte prosím nejdříve sekci Membership na webu PMI.org.

Máte-li zájem o více informací o naší organizaci, neváhejte se obrátit přímo na  prezidenta České komory PMITato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na e-mail podpory Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

SPONZORING

Činnost České komory PMI je postavena na práci dobrovolníků, podpoře spřízněných organizací, které nám zdarma poskytují prostor pro naše akce a na finančních darech sponzorů.

Sponzorské dary nám umožňují financovat přednášky zajímavých osobností z domova i ze zahraničí a pokrýt několikatisícový roční náklad na sídlo a provoz komory.

Budeme rádi, pokud podpoříte naši věc a stanete se našim sponzorem.

Můžete si vybrat ze tří základních úrovní sponzorství: 

BRONZOVÝ SPONZOR (5 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na 1 měsíc do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem do jednoho vydání našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

STŘÍBRNÝ SPONZOR (10 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na půl roku do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem do šesti vydání našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

ZLATÝ SPONZOR (20 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na celý rok do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem celoročně do našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

Rádi s Vámi prodiskutujeme další možnosti sponzoringu, pokud máte specifičtější požadavky.

Seznámíme vás samozřejmě se způsobem využití Vašeho daru a představíme Vám hospodaření komory.

PUBLIKACE UPOUTÁVEK V NEWSLETTERU

Rádi umístíme KDYKOLIV do našeho Newsletteru upoutávku na Vaši akci formou banneru. Parametry banneru: 13x3 cm; formát .png; 300 DPI

Vámi propagovaná služba musí splnit následující:

 • Poskytnete našim členům slevu nejméně ve výši ½ členského poplatku, tj. 1 300 Kč bez DPH (65 USD)
 • Služba musí představovat hodnotu pro členy 

O umístění Vaší propagace rozhodne řídící výbor do 1 měsíce od podání žádosti.

V případě, že máte zájem o detailnější informace, kontaktujte nás prosím na 

PUBLIKACE UPOUTÁVEK NA VAŠE ŠKOLENÍ V NAŠEM KALENDÁŘI 

Jste firma poskytující školení pro projektové manažery? Rádi umístíme do našeho kalendáře upoutávky na Vaše školení! 

Vámi propagovaná školení musí splnit následující:

 • Vaše školení musí být zaměřeno na rozvíjení projektových manažerů v některé z oblastí PMI Talent Triangle (TM) - podrobnosti zde  
 • Vaše školení musí vycházet z principů a standardů PMI - podrobnosti zde
 • Vaše školení musí být v souladu s Etickým kodexem PMI - podrobnosti zde 

V případě, že máte zájem o publikace školení v našem kalendáři, kontaktujte nás prosím na 

Předkládáme Vám společný program týmu lidí sdílejících jednu vizi rozvoje České komory PMI.

V minulých deseti letech se v České komoře PMI slovy klasika: „Nic zvláštního nestalo“. Lokální pobočka v rámci České republiky měla status „potenciální pobočky“ – původním důvodem byl malý počet členů. Tento důvod nicméně dávno pominul a nyní se podařilo ustavit řádnou Českou komoru PMI a poprvé se na této platformě oficiálně sejít.

Předkládáme proto svůj program ve formě programového prohlášení členů zvoleného výboru. Zavazujeme se však, že:

• budeme aktivně zvyšovat přidanou hodnotu České komory PMI
• budeme dbát na propracovanější a pravidelnou informovanost členů
• budeme aktivně vyhledávat a zapojovat nové skupiny projektových manažerů (obzvláště ty mimo IS/IT)

Během našeho působení chceme uskutečnit přechod od současné formální instituce s mizivou přidanou hodnotou. Naším cílem je vytvořit organizaci, která Vám:

• zprostředkuje vzájemné seznámení s ostatními členy a odborníky z oboru,
• umožní aktivně se podílet a komunikovat řešení častých otázek spojených s projektovým řízením v různých oblastech obchodu a průmyslu,
• zaručí, že členství v České komoře PMI vás zřetelně posune ve vaší odborné erudici a celkovém přehledu o stavu projektového řízení zejména v ČR, ale i sousedních státech,
• poskytne odborné zázemí a podporu při přípravě a udržování certifikací.


Proto chceme:  

1 Aktivně zvýšit přidanou hodnotu

Aktivní zvyšování přidané hodnoty České komory PMI pro její členy je jedním z našich prvořadých cílů.

V rámci plnění cílů této aktivity plánujeme besedy s osobnostmi ze zahraničních poboček PMI. Primárně se chceme orientovat na úspěšné pobočky PMI, jako jsou ty ve Varšavě, Frankfurtu, Mnichově, Vídni a Moskvě. Získat chceme hlavně kvalitní a osvědčené know-how k řízení projektů.

Jak řada z vás ví z vlastní zkušenosti, snažili jsme se už v minulosti aktivně realizovat některé body našeho současného programu. Jde o Projektový underground, tedy o platformu, která je již zavedená, funguje a je v komunitě projektových vedoucích pozitivně vnímána. Tuto aktivitu budeme i nadále podporovat tak, aby mohla utvářet nejen underground, ale především důležitý projektový background. Ze současného Projektového undergroundu převedeme pod hlavičku České komory PMI oblast podpory při vzdělávání – přípravu k certifikacím PMI. Aktuálně se jedná o společnou přípravu k certifikaci PgMP.

Chceme též zavést diskuze s úspěšnými projektovými manažery, tzv. "grilování", kde kvalitní osobnosti z řad projektových manažerů budou odpovídat na otázky z problematických oblastí projektového řízení, především z oblasti tzv. „soft skills“.

2 Propracovanější a pravidelná informovanost

V rámci zlepšení obecné úrovně informovanosti o dění v České komoře PMI chceme obnovit původní myšlenku časopisu. Naším cílem v této oblasti bude pravidelně vycházející časopis v předem daných termínech, který bude členy PMI informovat o novinkách z projektového řízení. Čerpat bude z webových stránek, a to jak lokálních, tak globálních, ale bude informovat i o všech akcích PMI a projektového undergroundu. Bude také poskytovat informace o školeních a akcích, na které budou mít členové PMI významnou slevu – chceme dosáhnout toho, aby slevy byly srovnatelné s celoročními příspěvky PMI. V neposlední řadě bude součástí časopisu i pravidelný komentář.

Ke zlepšení a zefektivnění spolupráce s řadovými členy PMI jsme již zkušebně zavedli a funguje tzv. odpovědna, kam se můžete obrátit o radu. Do budoucna chceme garantovat nejen samotnou odpověď, ale i termín, do něhož se Vám odpovědi dostane.

3 Networking

Stejně jako Vy vnímáme i my, že komunikaci mezi členy PMI v Čechách a na Moravě zatím namísto lokální pobočky více či méně zdařile podporují organizátoři různých profesně orientovaných setkání, přednášek, workshopů, ale i „vánočních besídek“. Ne vždy má ale formální akce, byť s dobrým rautem v pozadí, tu správnou atmosféru, aby se jednotliví členové skutečně poznali a navázali opravdový kontakt. Proto bychom chtěli organizovat čistě neformální, ale o to více komunikačně otevřené setkání všech zájemců naší komunity.

Metodika PMI má široké uplatnění. Na rozdíl od zahraničních komor PMI jsou v té naší zastoupeni projektoví manažeři převážně z oblasti IS/IT. To vnímáme jako velké ochuzení jednak stávajících členů, kteří nemohou získávat specifické zkušenosti z jiných oborů, jednak celé komory, jež si tím zbytečně zužuje členskou základnu. Proto se chceme ve svých aktivitách soustředit i na projektové manažery mimo oblast IS/IT. Především k těmto skupinám budeme směřovat oslovení a informace o akcích, které bude komora PMI organizovat.


Víme, že bez podpory členské základny jsou veškeré aktivity bezpředmětné a zbytečné, a proto se tímto zavazujeme plně dostát svému programu a zajistit Vám tak možnost rozšíření nejen odborných znalostí, ale zejména rozšíření kontaktů a rozhledu v oblasti projektového řízení.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Česká komora PMI byla založena jako neziskové občanské sdružení, jehož posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Základními cíli sdružení jsou zejména:
1.gg Vědomá, aktivní a soustavná podpora praxe, vědy a profese projektového řízení v České republice
2. Soustavný rozvoj nejvýznamnějších témat v oblasti projektového řízení
3. Udržování kontaktů s celosvětovou komunitou a sledování aktuálního vývoje
4. Podpora sdílení znalostí mezi odborníky projektového řízení
5. Sběr informací od regionálních organizací o trendech v projektovém řízení
6. Budování a udržování vztahů s obdobnými organizacemi v širším regionu, včetně např. vzájemného poskytování reklamy a výměny řečníků
7. Podpora legitimních zájmů místní komunity v oblasti projektového řízení na celosvětové úrovni
8. Nabízet příležitosti profesionálního rozvoje
9. Nabízet příležitosti k udržení akreditace PMI
10. Podporovat projektové manažery při orientaci na trhu práce