Česká komora PMI

Blog - Česká komora PMI

Blog

Členství v České komoře PMI Vás propojí s místní sítí odborníků v oblasti projektového řízení. Podpoříme Váš odborný rozvoj a budete mít příležitost se setkávat s kolegy pracujícími v různých odvětvích prostřednictvím společných aktivit a vzdělávacích programů.


Přínos členství v České komoře PMI:

 • platforma pro sdílení zkušeností z projektového řízení,
 • kontakt s kolegy oboru v rámci České republiky napříč různými odvětvími (nejen IT),
 • posilování vazeb s odborníky s  certifikací PMI,
 • příležitost pro získání certifikace PMI,
 • udržování a rozvoj kontaktů s globální komunitou PMI,
 • přístup k informacím z místních organizací o trendech v projektovém řízení,
 • podpora vašeho názoru projektového vedoucího prostřednictvím spolehlivé globální organizace,
 • pomoc projektovým manažerům v jejich orientaci na trhu práce.


Jako člen PMI získáte řadu výhod, které podpoří nejen váš kariérní růst, ale i váš úspěch obecně:

 • Přístup k exkluzivním informacím dostupným na webu PMI.org
 • Digitální edice Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) a dalších publikací PMI, které si můžete stáhnout do počítače
 • Sdílení znalostí a navazování kontaktů přes jednotlivé komory PMI a „Communities of Practice“
 • Online přístup ke knihám a článkům o podnikání a řízení projektů
 • Příležitost dobrovolné činnosti v různých komunitách PMI, certifikačním nebo výzkumném programu a dalších oblastech
 • PM Network® - populární měsíčně vycházející publikace zabývající se novinkami a trendy v oboru projektového řízení.
 • PMI Today® - populární měsíčně vycházející zpravodaj zaměřený na zprávy a události z organizace PMI.
 • Project Management Journal®zpravodaj přinášející informace o posledních výzkumech, teoriích a dalších akademických aktivitách dotýkajících se projektového řízení.
 • Přístup k prémiovým článkům, nástrojům a vzorovým dokumentům na komunitním webu ProjectManagement.com.
 • Slevy na certifikační zkoušky PMI a jejich obnovu.
 • Volně dostupná školení v podobě e-learningu
 • a mnoho dalších …

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Jste-li již v současnosti členem PMI a přejete si připojit se k České komoře PMI, pak prosím:

 • přihlašte se ke svému účtu na webu PMI.org a otevřete si sekci PMI Local Chapters;
 • v seznamu zemí zvolte Czech Republic;
 • klikněte na tlačítko Join a postupujte dále dle uvedených instrukcí.

Stávající členové PMI se mohou připojovat k místním komunitám kdykoliv před obdobím, kdy jim zbývá méně než tři měsíce do doby vypršení jejich členství. Chcete-li se přidat k naší komunitě, ale nejste zatím členem PMI, navštivte prosím nejdříve sekci Membership na webu PMI.org.

Máte-li zájem o více informací o naší organizaci, neváhejte se obrátit přímo na  prezidenta České komory PMITato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na e-mail podpory Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

SPONZORING

Činnost České komory PMI je postavena na práci dobrovolníků, podpoře spřízněných organizací, které nám zdarma poskytují prostor pro naše akce a na finančních darech sponzorů.

Sponzorské dary nám umožňují financovat přednášky zajímavých osobností z domova i ze zahraničí a pokrýt několikatisícový roční náklad na sídlo a provoz komory.

Budeme rádi, pokud podpoříte naši věc a stanete se našim sponzorem.

Můžete si vybrat ze tří základních úrovní sponzorství: 

BRONZOVÝ SPONZOR (5 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na 1 měsíc do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem do jednoho vydání našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

STŘÍBRNÝ SPONZOR (10 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na půl roku do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem do šesti vydání našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

ZLATÝ SPONZOR (20 000,- Kč)

 • umístíme logo Vaší firmy na celý rok do sekce Sponzoři na hlavní stránce www.pmi.cz
 • umístíme logo Vaší firmy s krátkým popisem celoročně do našeho měsíčníku (Newsletter PMI.CZ)

Rádi s Vámi prodiskutujeme další možnosti sponzoringu, pokud máte specifičtější požadavky.

Seznámíme vás samozřejmě se způsobem využití Vašeho daru a představíme Vám hospodaření komory.

PUBLIKACE UPOUTÁVEK V NEWSLETTERU

Rádi umístíme KDYKOLIV do našeho Newsletteru upoutávku na Vaši akci formou banneru. Parametry banneru: 13x3 cm; formát .png; 300 DPI

Vámi propagovaná služba musí splnit následující:

 • Poskytnete našim členům slevu nejméně ve výši ½ členského poplatku, tj. 1 300 Kč bez DPH (65 USD)
 • Služba musí představovat hodnotu pro členy 

O umístění Vaší propagace rozhodne řídící výbor do 1 měsíce od podání žádosti.

V případě, že máte zájem o detailnější informace, kontaktujte nás prosím na 

PUBLIKACE UPOUTÁVEK NA VAŠE ŠKOLENÍ V NAŠEM KALENDÁŘI 

Jste firma poskytující školení pro projektové manažery? Rádi umístíme do našeho kalendáře upoutávky na Vaše školení! 

Vámi propagovaná školení musí splnit následující:

 • Vaše školení musí být zaměřeno na rozvíjení projektových manažerů v některé z oblastí PMI Talent Triangle (TM) - podrobnosti zde  
 • Vaše školení musí vycházet z principů a standardů PMI - podrobnosti zde
 • Vaše školení musí být v souladu s Etickým kodexem PMI - podrobnosti zde 

V případě, že máte zájem o publikace školení v našem kalendáři, kontaktujte nás prosím na 

Předkládáme Vám společný program týmu lidí sdílejících jednu vizi rozvoje České komory PMI.

V minulých deseti letech se v České komoře PMI slovy klasika: „Nic zvláštního nestalo“. Lokální pobočka v rámci České republiky měla status „potenciální pobočky“ – původním důvodem byl malý počet členů. Tento důvod nicméně dávno pominul a nyní se podařilo ustavit řádnou Českou komoru PMI a poprvé se na této platformě oficiálně sejít.

Předkládáme proto svůj program ve formě programového prohlášení členů zvoleného výboru. Zavazujeme se však, že:

• budeme aktivně zvyšovat přidanou hodnotu České komory PMI
• budeme dbát na propracovanější a pravidelnou informovanost členů
• budeme aktivně vyhledávat a zapojovat nové skupiny projektových manažerů (obzvláště ty mimo IS/IT)

Během našeho působení chceme uskutečnit přechod od současné formální instituce s mizivou přidanou hodnotou. Naším cílem je vytvořit organizaci, která Vám:

• zprostředkuje vzájemné seznámení s ostatními členy a odborníky z oboru,
• umožní aktivně se podílet a komunikovat řešení častých otázek spojených s projektovým řízením v různých oblastech obchodu a průmyslu,
• zaručí, že členství v České komoře PMI vás zřetelně posune ve vaší odborné erudici a celkovém přehledu o stavu projektového řízení zejména v ČR, ale i sousedních státech,
• poskytne odborné zázemí a podporu při přípravě a udržování certifikací.


Proto chceme:  

1 Aktivně zvýšit přidanou hodnotu

Aktivní zvyšování přidané hodnoty České komory PMI pro její členy je jedním z našich prvořadých cílů.

V rámci plnění cílů této aktivity plánujeme besedy s osobnostmi ze zahraničních poboček PMI. Primárně se chceme orientovat na úspěšné pobočky PMI, jako jsou ty ve Varšavě, Frankfurtu, Mnichově, Vídni a Moskvě. Získat chceme hlavně kvalitní a osvědčené know-how k řízení projektů.

Jak řada z vás ví z vlastní zkušenosti, snažili jsme se už v minulosti aktivně realizovat některé body našeho současného programu. Jde o Projektový underground, tedy o platformu, která je již zavedená, funguje a je v komunitě projektových vedoucích pozitivně vnímána. Tuto aktivitu budeme i nadále podporovat tak, aby mohla utvářet nejen underground, ale především důležitý projektový background. Ze současného Projektového undergroundu převedeme pod hlavičku České komory PMI oblast podpory při vzdělávání – přípravu k certifikacím PMI. Aktuálně se jedná o společnou přípravu k certifikaci PgMP.

Chceme též zavést diskuze s úspěšnými projektovými manažery, tzv. "grilování", kde kvalitní osobnosti z řad projektových manažerů budou odpovídat na otázky z problematických oblastí projektového řízení, především z oblasti tzv. „soft skills“.

2 Propracovanější a pravidelná informovanost

V rámci zlepšení obecné úrovně informovanosti o dění v České komoře PMI chceme obnovit původní myšlenku časopisu. Naším cílem v této oblasti bude pravidelně vycházející časopis v předem daných termínech, který bude členy PMI informovat o novinkách z projektového řízení. Čerpat bude z webových stránek, a to jak lokálních, tak globálních, ale bude informovat i o všech akcích PMI a projektového undergroundu. Bude také poskytovat informace o školeních a akcích, na které budou mít členové PMI významnou slevu – chceme dosáhnout toho, aby slevy byly srovnatelné s celoročními příspěvky PMI. V neposlední řadě bude součástí časopisu i pravidelný komentář.

Ke zlepšení a zefektivnění spolupráce s řadovými členy PMI jsme již zkušebně zavedli a funguje tzv. odpovědna, kam se můžete obrátit o radu. Do budoucna chceme garantovat nejen samotnou odpověď, ale i termín, do něhož se Vám odpovědi dostane.

3 Networking

Stejně jako Vy vnímáme i my, že komunikaci mezi členy PMI v Čechách a na Moravě zatím namísto lokální pobočky více či méně zdařile podporují organizátoři různých profesně orientovaných setkání, přednášek, workshopů, ale i „vánočních besídek“. Ne vždy má ale formální akce, byť s dobrým rautem v pozadí, tu správnou atmosféru, aby se jednotliví členové skutečně poznali a navázali opravdový kontakt. Proto bychom chtěli organizovat čistě neformální, ale o to více komunikačně otevřené setkání všech zájemců naší komunity.

Metodika PMI má široké uplatnění. Na rozdíl od zahraničních komor PMI jsou v té naší zastoupeni projektoví manažeři převážně z oblasti IS/IT. To vnímáme jako velké ochuzení jednak stávajících členů, kteří nemohou získávat specifické zkušenosti z jiných oborů, jednak celé komory, jež si tím zbytečně zužuje členskou základnu. Proto se chceme ve svých aktivitách soustředit i na projektové manažery mimo oblast IS/IT. Především k těmto skupinám budeme směřovat oslovení a informace o akcích, které bude komora PMI organizovat.


Víme, že bez podpory členské základny jsou veškeré aktivity bezpředmětné a zbytečné, a proto se tímto zavazujeme plně dostát svému programu a zajistit Vám tak možnost rozšíření nejen odborných znalostí, ale zejména rozšíření kontaktů a rozhledu v oblasti projektového řízení.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Česká komora PMI byla založena jako neziskové občanské sdružení, jehož posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Základními cíli sdružení jsou zejména:
1.gg Vědomá, aktivní a soustavná podpora praxe, vědy a profese projektového řízení v České republice
2. Soustavný rozvoj nejvýznamnějších témat v oblasti projektového řízení
3. Udržování kontaktů s celosvětovou komunitou a sledování aktuálního vývoje
4. Podpora sdílení znalostí mezi odborníky projektového řízení
5. Sběr informací od regionálních organizací o trendech v projektovém řízení
6. Budování a udržování vztahů s obdobnými organizacemi v širším regionu, včetně např. vzájemného poskytování reklamy a výměny řečníků
7. Podpora legitimních zájmů místní komunity v oblasti projektového řízení na celosvětové úrovni
8. Nabízet příležitosti profesionálního rozvoje
9. Nabízet příležitosti k udržení akreditace PMI
10. Podporovat projektové manažery při orientaci na trhu práce