Česká komora PMI

Blog - Česká komora PMI

Blog

Rádi bychom Vás informovali, že nyní garantujeme odpověď do dvou pracovních dnů na veškeré dotazy adresované na

Neváhejte se nás zeptat na certifikace, členství  a další body týkající se Project management Institute a České komory PMI.  Na Váš mail odpoví jeden ze členů výboru České komory PMI do dvou pracovních dnů.

V případě jakýchkoliv podnětů týkajících se této služby neváhejte kontaktovat garanta odpovědny, Petra Janiše, PMP,

Hezký den

Vaše komora PMI

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

V únoru se opět uskutečnilo neformální setkání členů komory, a to v Balounově hospůdce u Břízy na Starém Spořilově v klidné vilové čtvrti. Termín byl úterý 5.2. od 18:00. Měli jsme rezervován salonek v zadní části restaurace, jež byl zřetelně označen logem komory. Doufáme, že jste byli spokojeni ...

Další prázdninové setkání proběhna na stejném místě ve středu 24.7. Přijďte vzájemně podiskutovat o tématech, která s projektovým řízením souvisí a řekněte nám, členům výboru, svá očekávání a potřeby. Budeme se těšit na viděnou.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

V současné době dobíhá první běh společné přípravy na certifikaci Program Management Professional (PgMP) a chystá se druhý běh. Myšlenka této společné přípravy vychází ze skutečnosti, že na tuto certifikaci není dosud žádné ucelené školení, což je dáno zejména tím, že zkušební otázky jsou zejména stavové, ověřující životní a odbornou zkušenost dotyčného s řízením programů. Na světě je zatím něco přes 300 držitelů této certifikace s tím, že v České republice je zatím pouze jediný PgMP a tím je současný prezident České komory PMI - Igor Luhan. Na tuto certifikaci, která je de facto nejvyšší certifikační úrovní v rámci PMI, se připravujeme společně formou prezentací na předem vybraná konkrétní témata. Během prvního běhu společné přípravy postupně vznikla ucelená škála prezentací, která bude dobrým výchozím podkladem pro další následovníky.

 

Jak to vlastně funguje?

Po ustanovení skupiny společné přípravy včetně jejího mentora je vypsán seznam témat, která je potřeba obsáhnout pro dosažení úspěchu při vlastní certifikaci. Mentor po dohodě s členy skupiny připraví rámcový harmonogram schůzek (v prvním běhu byly schůzky na měsíční bázi) a přidělí přípravu tématu dvěma členům skupiny. Daná témata jsou pak na jednotlivých schůzkách prezentována a společně diskutována, kdy jedním z nezanedbatelných přínosů je i výměna praktických zkušeností souvisejících s tématem.
Dalším významným přínosem je i vzájemná pomoc a motivace "prokousat se" skrze přihlašovací formulář PMI, který je ještě výživnější nežli ten na PMPcertifikaci.

 

Co mě to dá?

- Zvýším svoji bonitu na pracovním trhu (PgMP je celosvětově uznávaná certifikace pro programové řízení)
- V týmu mám lepší motivaci (když oni, tak já také)
- Neřeším spoustu věcí, protože řešení je už známo
- Mám se s kým poradit, neztrácím čas sáhodlouhým zjišťováním a ověřováním
- Pomůžu ostatním už tím, že svá témata zpracuji ze svého úhlu pohledu

Zajímá mě to, co mám pro to udělat?

Napište mail na adresu
Do mailu uveďte své časové možnosti pro společnou přípravu a vaše základní očekávání od společné přípravy.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Sedmého února od 17:30 proběhne diskuze na téma Vztah koučinku a projektového řízení. Jde o nové téma v Undergroundu a nepochybně zajímavé, protože manažer projektu může být jak subjektem koučování, tak může i poskytovat koučink svému týmu. Konat se bude tentokrát v prostorách firmy GTS u metra Flóra. Otázky na toto téma se přijímají místo přihlášky do úterý 5. února do 17 hodin.
Na 7. březen od 17:30 chystáme již pátou výroční schůzku, tentokrát s přednáškou na téma testování a jeho vztah k projektovému řízení. Proběhne opět v sídle T-mobile u metra Roztyly. Přednášet bude čtveřice zkušených test manažerů z různých typů firem. Na závěr je pro účastníky připraveno jedno překvapení.
Na duben připravuje Projektový Underground diskuzi na téma Sběr požadavků na projekt a vhodné nástroje pro to.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Vážené členky a členové České komory PMI, v této části vás budeme pravidelně informovat o novinkách z PMI.org.

Začít psát o novinkách z PMI.org, tedy organizace a stránek, které existují o mnoho let déle než Česká komora PMI, je nelehký úkol. Chtěli bychom, abyste zde našli atraktivní informace, ať už tyto stránky důvěrně znáte nebo se s nimi teprve seznamujete. Začneme tedy krátkou rekapitulací, jak jsou stránky PMI.org stavěné a jaký typ informací na nich můžeme najít.

Stránky PMI.org se skládají z 9 základních sekcí: myPMI, Membership, Certification, Professional Development, Get Involved, Business solutions, PMBOK® Guide and Standards, Knowledge Center a Market Place.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

Neváhejte se nás zeptat na certifikace, členství  a další body týkající se Project management Institute a České komory PMI.  Na Váš mail odpoví jeden ze členů výboru České komory PMI. Rádi bychom Vás informovali, že nyní garantujeme odpověď do dvou pracovních dnů na veškeré dotazy adresované na

Vaše komora PMI

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

 

Stanovy České komory PMI.pdf

Stanovy České komory PMI

PMI_CZ_Provadeci_smernice_voleb.pdf Prováděcí směrnice - volební řád
PMI_CZ_Clenska_prihlaska.pdf

Členská přihláška do České komory PMI

PMI_CZ_Provadeci_smernice_poplatky.pdf Prováděcí směrnice – členské příspěvky 
PMI_CZ_Vyzva_k_nominacim_clenu_do_vyboru.pdf Výzva k nominacím členů do výborů
PMI_CZ_Profil_kandidata_Jmeno_Prijmeni.doc Profil kandidáta pro volby 2016

Dear PMI CZ Chapter members and all local PMI members,

It is my great pleasure to inform you that the local Czech PMI Chapter has become the Chartered Chapter by PMI.

The official name is now „PMI Czech Republic Chapter“ (Česká komora PMI). You can see the status on the PMI web page http://www.pmi.org/Get-Involved/Chapters-PMI-Chapters.aspx.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.

The first PMI Czech Republic Chapter meeting was held on 6 October 2010 in Prague. More than 50 PMI Czech Republic Chapter members joined the meeting and were warmly welcomed by the Steering Committee. 
Petr Sestak, the chairman of the Chapter, presented PMI Chapter visions and goals and introduced the members the current status of the Czech Republic Chapter development.
Petr Knap, the member of the Steering Committee, highlighted the key PMI Czech Republic Chapter tasks and challenges and gave the word to each participating member to introduce himself/herself.

Už jsem řekl viagra zřejmě nemyslel dost lidí, přišli 50mg což je dvakrát více než standardní. Dokonce i tato částka nestačila a mnohé jiné karty byly provedeny.